Risk Forum 2015 – fullsatt!

RISK FORUM_fullsatt

RISK FORUM_fullsatt

 

2015 års Risk Forum har gått av stapeln! Vi kan konstatera en fullsatt konferens där det rymdes 150 deltagare och att intresset för föredragen på agendan, nätverkande och kunskapsutbyte var mycket stort.

Torsdagens program innehöll en förmiddag med föredrag om de större naturkatastrofer som drabbade Sverige under sommaren 2014. Skogsbranden i Västmanland, skyfallet i Malmö och sedan ett mer forskningsbaserat föredrag om klimatförändringar.

Vi minns bland annat under Patrik Åhnbergs, Stockholm stad, föredrag om räddningstjänstens insats, ledning & samordning, de tre unga killarna i 20-årsåldern som kom att bli hjältar då de som volontärer ordnade med internetkapacitet genom fiber till den utplacerade räddningscentralen. Och om hur Patrik berättade om vikten av koncentrerade effektiva löpande möten. Patrik delade med sig av lärdomar från krisen och radions betydelse som kommunikationskanal till allmänheten.

Mikael Hellberg, Länsförsäkringar Bergslagen, berättade sedan ur ett försäkringsperspektiv, där de snabbt satte upp en krisgrupp, om hur anställda utan tvivel avbröt sina semestrar och tog sig in till sina jobb under krisen, om hur Länsförsäkringar Bergslagen placerade ut en mobil minibuss där allmänheten och berörda kunde komma och ställa frågor och hur det visade sig att vikten av att de hade någonstans att prata av sig kom att ha betydelse, om att det i området bodde många finsktalande och att språket kom att spela roll.

Från eld till vatten. Annika Larsson, Malmö stad, delade med sig av erfarenheter och lärdomar från skyfallet i Malmö. Hennes bilder visade hur fordon efter fordon under viadukter hade gasat på och kört rakt ned i vattenmassorna och fastnat. Hur svårt det var att tänka sig djupet. Hur de uppmanade föräldrar att absolut inte låta sina barn hoppa i vattenpölar då det skulle kunna dölja sig en djup brunn under ytan. Och Annika berättade om hur de genom sociala medier nådde ut till allmänheten i Malmö samt om lärdomar hon tar med sig.

Dance Zurovac-Jevtic, Sirius International Insurance Corp. hade möjligtvis några svar på hur dessa naturkatastrofer uppstår. Hon redogjorde pedagogiskt detta komplexa ämne om vad forskningen vet men att det även finns mycket som mänskligheten inte kan sia om i framtiden. Att det kommer att bli betydligt varmare och torrt på vissa ställen medan det på andra kommer att bli väldigt blött – det kunde hon säga.

Under årets Risk Forum på eftermiddagen testade SWERMA att erbjuda valbara föredrag under två tillfällen i programmet till konferensdeltagarna. Viktningen fördelades jämt och vi kan konstatera att det föll väl ut.

I första omgången delade trion Anders Esbjörnsson, NCC, Peter Fredricson, Stora Enso och Johan Vogel, If Skadeförsäkring, med sig av perspektiv från säljare, köpare och försäkringsgivare. Markus Ekbäck; Karolinska Universitetssjukhuset höll föredrag om Informationssäkerhet tillsammans med Erica Wiking Häger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå som berättade om vad som gäller för Personuppgiftslagen. Urban Båvestam, Advokatfirman Westermark Anjou höll i det tredje inom VD och styrelsens ansvar från ett svenskt perspektiv.

I den andra omgången gästades sedan Risk Forum av Dina Quraishi, Sandvik, som engagerat och stolt delade med sig av hur de lyckats få affärsområdena engagerade att implementera ERM-tänk i verksamheten på Sandvik. Inom det andra valbara föredraget talade Berit Lignercrona, Finansinspektionen, om Solvens 2 & proportionalitet. Samt i det tredje Travel Risk Awareness med Tim Willis från International SOS.

Gustaf Hamiltons Risk Management-stipendium tilldelades i år Magnus Forsberg för sina insatser inom riskhanteringsområdet på LKAB.

Även SWERMAs studentforums uppsatstävlingsstipendiater av första priset tilldelades diplom. Einar Améen och Axel Andersson från Lunds Tekniska Högskola, som studenterna heter, gav en kort presentation av vad de kommit fram till under deras uppsats; ”Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv – Utveckling av analysverktyg”.

Moderator för dagen, Kattis Ahlström, bjöd på en tänkvärd föreläsning om närvaro som startade med en tre minuter avslappningsövning där deltagarna bads sluta ögonen till ett stycke yogamusik. Kattis bjöd på filmklipp från hennes egna show Kattis & Company med Leif GW Persson som gäst och när hon ledde Eurovision Song Contest med Anders Lundin där närvaroförmågan spelade den yttersta rollen till att lyckas med respektive uppdrag. Det var även många igenkänningsfaktorer och skratt. Vad vi tar med oss; att vara nära varandet.

Claude Zambeaux, Electrolux, berättade om hur riskhanteringsarbetet går till hos Electrolux och beskrev exempel på kopplingen mellan skadeförebyggande och försäkringsskydd och gav ett exempel på en storbrand i en fabrik där riskidentifieringen till trots inte var åtgärdad av affärsområdet och hur viktigt det är att hitta lösningar inom affärsområden i andra länder med olika lokala skillnader. Produkterna måste nå kunderna.

SWERMAs styrelse tackade Fredrik Finnman som varit ordförande sedan 2011 för sina goda insatser och utveckling av föreningen inom flera verksamhetsområden. Niclas Nelson, chefsjurist på Gränges AB, valdes till ny ordförande och hälsades varmt välkommen.

FERMAs styrelseledamot Anders Esbjörnsson berättade kort om FERMAs arbete och vad som är på gång. Som medlem i SWERMA är du även medlem i FERMA, glöm inte det.

Avslutningsvis efter den fullspäckade heldagskonferensen bjöds gästerna sedermera upp till Royal Vikings Skybar där mat och dryck intogs till underhållning av Dynamic Vocals. Vad vi hörde under kvällen var att minglet och dagen var mycket uppskattat. Om det vill vi höra mer om och uppskattar om du har möjlighet att delta i utvärderingen som vi skickar till dig inom kort!

Styrelsen vill passa på att tacka dem som gjorde årets event möjligt. Samt rikta ett stort tack till våra sponsorer International SOS, Willis och Zurich som även fanns på plats med utställningar under dagen. Samt sist men inte minst, ett stort tack till våra medlemmar och andra intressenter som kom till årets event!