Ordföranden om SWERMAs aktiviteter

Bästa SWERMA-medlem!FredrikFinnmanFoto-Dan252x216px

Risk Forum

Ett rekordstort antal deltagare besökte Risk Forum tidigare i år. Ett innovativt och ambitiöst program gjorde att hela 150 personer slöt upp. En av världens främste IT-säkerhetsexperter, Marcus Murray, höll föredrag och vi fick även besök av FERMA nya ordförande Julia Graham. Nästa Risk Forum äger rum den 26 mars 2015 i Stockholm.

Utbildning

På utbildningsfronten så lanserar SWERMA, tillsammans med IFU/IFL, den 4 november en styrelseutbildning för captives som syftar till att uppfylla kraven för ”fit and proper” i Solvens 2. Dessutom så går vår nyutvecklade kurs i Strategisk riskkommunikation av stapeln den 2 december. Utvöver dessa nya kurser så har vi Grundkurs ERM i oktober och RM & Corporate Governance i november. Mer information finns på vår hemsida.

Solvens 2

SWERMA kommer också att sitta med i en referensgrupp för deltagande i utveckling av Finansinspektionens Solvens 2-föreskrifter och om det är någon som är intresserad av att delta så kontakta undertecknad eller Ola Nilsson.

Kommunikation

Styrelsen har beslutat om en förbättring av föreningens kommunikationsplattform samt om att addera resurser till arbetsgruppen för Risk Forum. Med start under hösten kommer vi få hjälp med följande av Ella Nilsson (tidigare Willis men nu med egen byrå):

  • Paketering av SWERMAs kurskoncept
  • Förbättrad struktur och innehåll på hemsidan
  • Undersöka målgrupp och marknadsföra för att förbättra medlemsrekryteringen
  • Bidra med artiklar i relevanta branschtidskrifter
  • Förbättra kontinuitet och innehåll i föreningens nyhetsbrev

Löner och förmåner

SWERMA arbetar kontinuerligt för att öka medlemmarnas professionella förmåga och status på arbetsmarknaden. På begäran har styrelsen därför beslutat att genomföra en enkät kring löner och förmåner hos medlemmar i kategori 1 (personer som jobbar internt med risk management). Enkäten som givetvis blir helt anonym kommer genomföras under oktober och presenteras sedan för medlemmarna i den kategorin. Ju fler som svarar desto större statistisk relevans…

Sponsring

Då intresset för att sponsra SWERMA ökat markant det senaste året beslutade styrelsen om att gå ut samlat till potentiella sponsorer och erbjuda sponsorskap inför 2015. Den avgörande frågan i valet av sponsorer är hur företagen kan bidra till professionell utveckling av föreningens medlemmar. Inbjudan finns på hemsidan och senast 1 november önskar vi få in förslag på sponsringsupplägg.

Som alltid, om ni har några önskemål eller förslag på utveckling av föreningen så hör av er till någon i styrelsen.

Bästa hälsningar

Fredrik Finnman

Ordförande SWERMA