RISK Forum 2012

Årets Risk Forum inleddes av konferensens moderator, journalisten Pelle Thörnberg på dagens tema, Transparens, som passade in i hans anförande om hur man undviker mediadrev:

Var öppen med det du kan stå för och dölj inte det som en journalist älskar att gräva fram. Be att få återkomma om du är osäker och läs sedan på och fråga kollegor innan du går vidare.

Tveka inte att använda snärtiga formuleringar när du vill få ut ett budskap! Journalister tycker om laddade formuleringar som ”finansvalpar” eller ”skuldstorm”. Var dig själv!

Ett hundratal konferensdeltagare hade samlats i det anrika 1600-talslokalerna i van der Nootska Palatset och fick ta del av en serie informativa och innehållstäta programpunkter. Gustaf Hamilons pris delades ut till Erik Hagland på Vattenfall.

Med transparens kommer redovisning av risker. Ernst & Young utsåg 2011 Swedbank till bästa företag att redovisa sina risker. Anders Karlsson, Swedbank, gav en intressant presentation om hur detta arbete gått till samt vilka faktorer som varit drivande i utvecklingen av arbetet. Kenneth Miger från Securitas delade också med sig av hur Securitas arbetar med rapportering av Cost of Risk.

Efter lunchen blev deltagarna inspirerade och utmanade av Staffan Edhe att både skratta och tänka ”out of the box”. Vi fick känna på skillnaden mellan linjärt och lateralt tänkande, bl a genom att öva i att känna igen gnällbältesvarianten av ”det är omöjligt” och se det som en signal att gå vidare, utforska och finna lösningar i stället för att stoppa huvudet i sanden och stänga av.

Redan på SWERMAs Risk Forum 2009 medverkade styrelseproffset Catharina Lagerstam och berättade om de integritetsprinciper hon anser ska vägleda ledamöter i företagsstyrelser. Nu medverkade hon hos oss igen och berättade öppenhjärtligt och engagerat om sina erfarenheter i HQs styrelse under de dramatiska månaderna som ledde till återkallande av bankrörelsetillståndet i augusti 2010. Som styrelseproffs fick hon ställas inför en utmaning.

Så här står det i Wikipedia:

Ekonomen Catharina Lagerstam valdes i april 2010 in i styrelsen för HQ AB. Hon slog redan i maj larm om att HQ Banks tradingportfölj enligt hennes beräkningar var kraftigt övervärderad med omkring 850 miljoner kronor. På ett styrelsemöte den 17 maj var hon den enda styrelseledamoten, som ville ompröva värderingen och hon blev därmed nedröstad. Catharina Lagerstam lämnade då omedelbart styrelsen. Tänkvärt och upplyftande.

Efter den avslutande paneldebatten om transparens och oberoende för försäkringsmäklare vidtog mingel vid SWERMAs sponsorers utställningsbord och avslutades med middag.

Sammanfattningsvis – nyttig, nöjsam och lärorik dag som vi ser fram emot att få vara med om igen nästa år!

Efter lunchen blev deltagarna inspirerade och utmanade av Staffan Edhe att både skratta och tänka ”out of the box”. Vi fick känna på skillnaden mellan linjärt och