Europeiska Kommissionens arbete med framtidens hållbarhetsrapportering

Den Europeiska kommissionen fortskrider sitt arbete med att forma standarder för hållbarhetsrapportering (CSRD), vilket innebär att företag måste redovisa sin påverkan på samhället och framförallt miljön. Denna utveckling är en del av EU:s initiativ för att främja mer hållbara affärsprinciper och ansvar.

FERMA, Federation of European Risk Management Associations, är aktivt engagerad i att följa denna process. Genom att bevaka utvecklingen ser FERMA till att vara uppdaterade om de förändringar som påverkar företagsrapportering och hållbarhet. Detta är särskilt viktigt eftersom hållbarhetsrapportering blir alltmer central för att bedöma hur företag hanterar deras samhälls- och miljöansvar.

Samarbetet mellan Europeiska kommissionen och organisationer som FERMA markerar en ökad medvetenhet om vikten av att integrera hållbarhet i affärsbeslut och att främja öppenhet gentemot investerare och allmänheten. Genom att följa utvecklingen av CSRD och dess standarder för hållbarhetsrapportering visar FERMA sitt engagemang för att vara en del av den pågående övergången till en mer hållbar framtid.

SWERMA ser fram emot att följa implementeringen av CSRD.

För mer information om detta rekommenderar vi FERMAs inspelade Masterclass i ämnet från i fjol:
https://www.ferma.eu/csrd-masterclass-replay-what-to-expect-with-the-new-eu-sustainability-reporting-standard/