Risk Forum 2006

Dokumentation

Lars Renbjer

Swerma

Referat Swerma Risk Forum 2006


Torbjörn Pettersson

Landstinget i Östergötland

Att implementera Enterprise Risk Management (ERM) i landstinget


Torgny Bogärde

Heidelberg Cement

ERM implementation


Johan Mellin

Teliasonera

Erfarenheter ERM


Johan Mellin

Teliasonera

Erfarenheter ERM / Rapporter


Johan Mellin

Teliasonera

ERM Rapport


Guidon Berggren

Interntrevisorerna

Internrevision, En enhet med mervärde


Kurt Petersen

Lunds tekniska högskola

FoU inom riskhantering vid Lunds Universitet


Glenn Sjöstrand

Växjö universitet

Fiffel som risk!


Hans De Geer

Idé & Norm Hans De Geer AB

Etik som risk och förväntan


Lars Nilsson

Swerma

Beslutsmetodik Riskanalys


Mari Björelind

Folksam

Koncernövergripande riskhantering


Morgan Engdal

Swepro

Riskhantering i projekt


Lars Nilsson

Swerma

Beslutsmetodik SVVOT Vägverket