Risk Forum 2008

Dokumentation

Charlotte Barnekow

Swerma

Medlemsankät 2008


Elisabeth Styf

Riksgälden

Svensk bolagsstyrning ur ett EU perspektiv


Anders Hult

Deloitte

Intern kontroll och riskhantering – hur hänger det ihop?


Martin Hedberg

Swedish Weather & Climate Center

Kilmat i förändring


Kjell Olsson

E-on

Riskhantering och försäkring


Erik Skoglund

Skanska

Exempel på Risk Management inom Skanska


Lennart Edström

Electrolux

Electrolux – Group Insurance & Risk Management Support


Anders Bjärnehäll

Akzo Nobel

Akzo Nobel – Annual Report – Governance and Compliance


Anders Bjärnehäll

Akzo Nobel

Enterprise Risk Management -Monitoring Risks