Risk Forum 2014 den 27 mars

Mer om Risk Forum 2014

Programmet täcker ett brett spann av ämnesområden – allt från retorik och kommunikation till cyberrisker, professionsansvar och strategiutveckling. Det innehåller något av intresse för alla och ger många verktyg som kan användas i det dagliga arbetet.

Moderator, och även föredragshållare, är Johan Mathson, civilekonom, f.d. elitidrottare, företagsledare och entreprenör med gedigen styrelseerfarenhet. Han är specialist inom strategiimplementering, affärsutveckling och ledar- utveckling.

Anmälan gör du på www.swerma.se. Logga in som medlem, så fylls de flesta av uppgifterna i automatiskt. Anmälan är bindande, d.v.s. ingen återbetalning vid avanmälan, men vid sent uppkommet förhinder går det bra att överlåta platsen till någon annan från samma företag. Meddela i så fall SWERMAs kansli på info@swerma.se .

Program för Risk Forum 2014