SWERMAs ordförande, rapporterar om ett intensivt andra halvår 2013 och om Risk Forum 2014

Bästa SWERMA-medlem!

Andra halvan av 2013 bjöd på ett rekordhögt antal medlemsaktiviteter. Vi hade bland annat nöjet att tillsammans med Handelshögskolan välkomna professor Ragnar Löfstedt vid Kings College som talade kring ämnet riskkommunikation och ”How to build trust”. En av de kanske största utmaningarna för många Risk Managers.

För första gången i SWERMAs historia så anordnades ett seminarium tillsammans med den välkända brittiska tidningen Commercial Risk Europe (CRE). Där fick deltagarna bland annat återkoppling från Finansinspektionen på SWERMAs brev avseende Solvens 2 samt en inblick i resultatet av CRE’s globala undersökning kring ”emerging risks”.

Den som vanligt aktiva ERM-gruppen bjöd vidare på ett mycket intressant föredrag om hur LEGO integrerar riskhantering i deras strategiska planeringsprocess.

Som ett led i SWERMAs målsättning att synas mer utanför Stockholm så höll vi i oktober ett seminarium på temat samhälls- och klimatrisk i Göteborg. Deltagarna fick ta del av Göteborgs stads arbete med att parera klimatrisken i samhällsplaneringsprocessen samt hur Swiss Re arbetar med att analysera klimatförändringar och deras påverkan på samhället.

Som vanligt levererade vår utbildningsverksamhet ett antal kurser: Diplomerad Risk Manager, Strategisk Informationssäkerhet, Enterprise Risk Management och en kurs i Säkerhet. Diplomeringsprogrammet i risk management har rönt stort intresse hos FERMA som utvecklar en europeisk dito och SWERMA har nu en representant i deras referensgrupp.

Inom captive-området så anordnade SWERMA ett antal nätverksträffar under 2013 vilka bland annat resulterade i ett ”remissvar” till Finansinspektionen avseende Solvens 2. Under 2014 kommer SWERMA fortsätta med nätverksmöten och nu närmast behandla utbildning av styrelser.

Förra året anordnade som ni känner till SWERMA för första gången en uppsatstävling för studenter. Vi fick in många intressanta bidrag och vinnarna kunde ni läsa om på hemsidan. Liksom förra året så kommer SWERMA i år dela ut pris till tre uppsatser om 15000, 10000 respektive 5000 kr. Vinnarna får även möjlighet att delta gratis på SWERMAs Risk Forum 2015 i utbyte mot att de presenterar sin uppsats. Känner du någon som har skrivit eller planerar skriva en uppsats/examensarbete på ämnet riskhantering så tipsa gärna. Mer information om tävlingen samt anmälan återfinns på vår hemsida och sista anmälningsdag är 15 augusti 2014.

Årets Risk Forum går av stapeln den 27 mars och är fullspäckat med givande föredrag. Vi får bland annat lyssna till FERMAs nye ordförande och tillika Risk Manager på advokatbyrån DLA Piper, Julia Graham, berätta om professionsansvar. Vi har också lyckats få dit en av världens ledande IT-säkerhetsexperter, Marcus Murray, som kommer att prata om hur man bygger säker IT-infrastruktur och hanterar cyberrisker.

Hur ett avbrott i godflödet genom Göteborgs hamn påverkar olika samhällssektorer kommer vinnarna av SWERMAs uppsatspris 2014 att presentera och som vanligt bjuder vi på en inspirationsföreläsning från någon utanför risk- och försäkringsvärlden. Allt detta till det facila priset av 1200 kr (ex moms) för medlemmar och 2450 kr för icke medlemmar.

Jag hoppas att få se många av er på Risk Forum i mars!

Bästa hälsningar

Fredrik Finnman

Ordförande SWERMA