Risk Management & Corporate Governance (Internrevisorerna)

13nov

Krav och önskemål på Enterprise Risk Management – ERM – kommer från tunga beslutsfattare i finanskrisens kölvatten. Det gäller inte bara banker och försäkringsbolag utan även industriföretag och andra företag och organisationer. Allt fler ser ERM som ett strategiskt verktyg för att hantera verksamhetsrisker, varumärkesrisker och nya externa hot. Därför behöver internrevisorer, externrevisorer, Risk Managers, controllers och rådgivare vara tidigt ute och förstå vad ERM handlar om och få en inblick i de metoder och verktyg som då behöver användas.

Kursen är ett samarbete mellan Internrevisorerna och SWERMA. Vi har tidigare hållit kursen gemensamt på detta sätt med mycket stor framgång och med mycket uppskattning från våra medlemmar.

Information

Anmäl dig här!
Allmänna villkor, avanmälan, etc.
Kontakta oss

Kursbeskrivning

Målgrupp

Internrevisionens chefer och anställda, riskhanterare, externrevisorer, företagsledningens controllers och externa rådgivare.

Vad kursen ger dig?

  • Kunskap om innehållet i ERM
  • Kunskap om internrevisionens och externrevisionens roll i förhållande till ERM
  • Kunskap om hur en god samverkan mellan internrevisionen och riskhanteraren leder till en bättre riskhantering
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor under ledning av kunniga experter på ERM

Kursinnehåll
• Standarder för ERM som en organisation kan använda sig av
• Grunderna i COSO:s ramverk för ERM
• Många exempel på god och mindre bra företagsövergripande riskhantering
• En arbetsuppgift om ERM baserat på ett verkligt exempel att lösas i grupp
• Prova på riskhantering med workshopteknik – utifrån fallstudie

Kursmaterial och förberedelse
Kursen lägger stor vikt på erfarenhetsutbyte och diskussion och det är bra om du som kursdeltagare är beredd på ett aktivt deltagande och diskussion.

Plats

Internrevisorerna
Adress: Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.