Säkerhet – Kursen tyvärr inställd

29sep

Kursen fick tyvärr för få anmälda deltagare denna gång. Vi kör på vårterminen 2016 igen. När program och datum fastställts dyker den upp i vårt kalendarium!

Baskurs i systematiskt gott säkerhetsarbete

Om kursen

Det systematiska säkerhetsarbetet, säkerhetsplaneringen och det medvetna risktagandet är en förutsättning för att säkra konkurrenskraft och tillväxt samt skydda företagets tillgångar, exempelvis egendom, företagsunik kunskap och medarbetare. Allt säkerhetsarbete ska ha sin utgångspunkt i resultat- och balansräkningen och harmonisera med verksamhetens övergripande mål. Det medvetna risktagandet innebär bland annat att säkerhetsfrågorna måste integreras och hanteras som en naturlig del av affärsverksamheten, snarare än att de isoleras.
SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige och denna tredagars kurs ger dig en djup inblick i och kunskaper om viktiga verksamhetsområden för dig som ska hantera säkerhetsfrågor inom din verksamhet.

Kursen innehåller bland annat:

• Syfte och mål med säkerhetsarbete,
• säkerhetschefens roll,
• vad som styr säkerhets- och riskhanteringsarbetet,
• säkerhetsjuridik,
• säkerhetsekonomi,
• riskanalys,
• säkerhetsplanering,
• informationssäkerhet,
• personsäkerhet,
• säkerhetsupphandling,
• interna utredningar,
• brandsäkerhet,
• krishantering.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & NSD, Svenskt Näringsliv
Eva Eliasson

Samarbete med

NSD_logotyp_240px_35241a  svensktnaringsliv-logotyp

Plats

Näringslivets Hus
Adress: Storgatan 19
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument