Modern riskhantering & ERM

17mar

Baskurs i Enterprise Risk Management och hur arbete sker mot en riskmogen organisation

Om kursen

Denna tvådagars kurs är avsedd att ge grunderna i hur man arbetar med riskhantering inom en organisation. Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc. ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. Kritiska affärs- och verksamhetsprocesser måste skyddas mot olika former av hot och risker, som annars kan leda till allvarliga marknads-, förtroende-, informations- eller kapitalförluster. ERM är ett strategiskt ledningsverktyg som syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor som relaterar till risk. Det har en vid spännvidd med många olika perspektiv och kräver både allmänna kompetenser och specialistkompetenser och en stor grad av samverkan. Många får idag arbetsuppgifter som har att göra med riskhantering utan att vara riktigt väl förberedda. Detta är en baskurs som ger dig en bred plattform från vilken du kan fortsätta din utveckling inom området.

Kursavgift

13 800 kr exkl. moms.
För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är kursavgiften: 12 000 kr exkl. moms.
Medlem i SWERMA och NSD erhåller dessutom oavsett anmälningstid en rabatt på 1 500 kr.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & NSD, Svenskt Näringsliv
Eva Eliasson

Samarbete med

NSD_logotyp_240px_35241a  svensktnaringsliv-logotyp

Plats

Näringslivets Hus
Adress: Storgatan 19
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument