2020-12-02 till 2020-12-04   00:00

ERM Kurs

Vilka finansiellt kopplade risker möter olika aktörer inom olika sektorer/industrier? Är några risker viktigare än andra? Hur jobbar olika aktörer med sin finansiella riskhantering? Hur man ska arbeta med och rapportera de finansiella riskerna.

Gå till Finansiell riskhantering