Styrelseutbildning för captives

17apr

Att möta Fit & Proper krav under Solvens 2 regler

Om kursen

Kursen är framtagen av SWERMA och IFU-IFL vid Handelshögskolan och utgår från de krav som ställs i de kommande Solvens 2 reglerna. Kursen är anpassad till de nya kraven vad gäller Fit & Proper för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nyckelfunktioner och innehåller många av de kunskapsfundament som dessa behöver i sitt fortsatta arbete. Grundupplägget omfattar en dag men går att anpassa/ utöka ytterligare på förfrågan.

Finansinspektionen kommer enligt de nya regelverken att ställa krav på en styrelses samlade kompetens inom försäkrings- och finansmarknaden, affärsstrategi och affärsmodeller, företagsstyrning, finansiell analys, aktuariell analys samt tillämpliga regelverk. Vid varje förändring skall företaget lämna in en kvalitativ redogörelse för hur den samlade kompetensen skall bedömas efter förändringen, och för varje person skall dennes kompetens kunna framgå av en inlämnad meritförteckning. Det här ställer stora krav på alla som sitter i en styrelse eller innehar en ledande funktion i ett försäkringsbolag och den här kursen är specialanpassad för captivestyrelser för att kunna tillfredsställa många av de nya förväntningarna.

Kursen innehåller bland annat:

• Värdeskapande bolagsstyrning
• Intern styrning och kontroll
• Ramverk och regelverk
• Styrelsens mandat, ansvar och arbetsuppgifter
• Proportionalitetsprincipen – tolkning och tillämpning
• Organisation, dualitet och de tre försvarslinjerna
• Myndighetsrapportering
• mm

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & IFU
Marcus Feldt, kontaktsida

Samarbete med

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument