Utbildning i Enterprise Risk Management (ERM)

12mar

2 dagskurs i Enterprise Risk Management (ERM) i samarbete med Näringslivets Säkerhetsdelegation och Svenskt Näringsliv.

Varför riskhantering?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

Vad är ERM?

ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt sätt.

Övrigt

Deltagaravgift: 12 000 kr exkl. moms.
1 500 kr i rabatt för medlemmar i SWERMA / NSD

Är du inte medlem i SWERMA? Kursrabatten på 1500:- för medlemmar  motsvarar i stort sett medlemsavgiften för ett år. Något att tänka på!

Sista anmälningsdag: 2013-02-26

Samarbete med:

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument