Online: Internrevisorernas finansforum 2022

22sep

Internrevisorerna välkomnar samtliga medlemmar och samarbetspartners (medlemmar i SWERMA) inom bank, finans och försäkring till Internrevisorernas finansforum – din boost i riskanalysen och revisionsplanen!
22-23 september 2022

Kursinnehåll

 

AGENDA

Dag 1 22 september v.38

13:00  –  13:50
Omvärldsbevakning
Cecilia Sved, Asset Management Strategist
AMF Pension
14:00 – 14:50
Hur kan filosofi om risk och osäkerhet hjälpa oss att fatta bättre beslut om investeringar?
Per Wikman Svahn, Forskare
KTH

Per Wikman-Svahn arbetar som forskare vid Avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Pers forskning handlar om filosofiska aspekter på riskbedömningar och hur vi kan bli bättre på att hantera risker och osäkerheter. Per undervisar också i kurser om Riskfilosofi, Forskningsetik, och Teknik- och etik.

15:10 – 16:00
Kryptovalutor på gott eller ont
Annika Winsth, Chefsekonom
Nordea

Annika Winsth, född Svensson 4 april 1968 i Sankt Petri, Lund, är Nordeas chefekonom. Efter studierna började hon arbeta på finansdepartementet och gick därefter till Nordea 1994. Så småningom blev hon chefanalytiker innan hon i december 2008 fick uppdraget som chefekonom. För närvarande sitter hon som vice styrelseordförande för Lunds Universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet och i Hans Dalborgs stiftelse för bank- och finansforskning. Hon har varit vice styrelseordförande för den fristående statliga forskningsstiftelsen Institutet för framtidsstudier och suttit med i UD:s antagningsnämnd för diplomatprogrammet. Annika Winsth är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, avdelning IX Ekonomi.

2012 utsågs hon till ”Årets bankprofil” av tidningen Privata Affärer med motiveringen ”Få kan som hon på ett så pedagogiskt sätt förklara komplex ekonomi”. I maj 2018 blev Annika Winsth hedersdoktor vid Ekonomihögskolan Lunds Universitet.

16:10 – 17:10
Informationssäkerhet, omvärldsbevakning och hotaktörer
Mr Gazmend Huskaj, Head of Cyber Security
Geneva Centre for Security Policy
Gazmend was previously a doctoral student in Cyberspace Operations at the Swedish Defence University. Additionally, he was Director of Intelligence on Cyber-related issues in the Swedish Armed Forces. Prior to that, he was Head of the United Nation’s Intelligence Cell in a mission area for several years. He is a military Veteran, with more than five years of duty in conflict and post-conflict areas including two tours to the Balkans and one in Central Asia. He holds a two-year Master of Science in Security & Risk Management from the University of Leicester, and a two-year Master of Science in Information Security from Stockholm University. In addition, he is a graduate from the Harvard Kennedy School Executive Education program on Cybersecurity: The Intersection of Policy and Technology, and the Geneva Centre for Security Policy European Training Course (ETC).
17:15 – 17:45
Digitalt mingel – interaktiv session

Dag 2 23 september v. 38

08:15 – 08:50
En rundtur i den globala risklandskapet
Global Risk Report 2022 från World Economic Forum
Andreas Lundin, Internrevisor med bolagsansvar
Länsförsäkringar AB

Andreas Lundin är ansvarig Internrevisor för fyra bolag inom Länsförsäkringsgruppen i storleksordningen 100–400 anställda per bolag. Innebär att på styrelsens uppdrag planera, utföra och sedan avrapportera genomförda granskningar till revisionsutskott.

09:00 – 09:50
Vilka risker medför klimatförändringarna för försäkringsbranschen?
Stefan Jonsson, Chef Sälj och återförsäkringsansvarig
Dina Försäkring AB
10:10 11:00
En värdeskapande internrevisionsplan
Iman Ghaffari, Senior Manager
FCG

 

Iman Ghaffari är en senior internrevisor (CIA) och har arbetat med internrevision sedan 2016. Han har arbetat hos FCG sedan 2021 som ansvarig för internrevisionstjänster och har lång erfarenhet av att leverera internrevisionsuppdrag inom den finansiella sektorn. Iman har tidigare varit anställd på EY och PwC.


11:10 – 12:00 
Hur vi på Avanza arbetar korsfunktionellt med riskanalys och planering
Susanne Uväng (Chief Compliance Officer), Marcus Ellman (Chief Risk Officer) och Michael Sparreskog (Chief Audit Executive)

Det är enkelt att arbeta silobaserat men det ökar också risken för att viktiga styrnings, riskhanterings och efterlevnadsfrågor faller mellan stolarna eller att samma områden granskas av flera olika kontrollfunktioner. På Avanza har vi över tid hittat en bra process för hur vi inom Compliace, Risk, Internrevision och Säkerhet arbetar tillsammans med informationsinsamling, analys och planering. Vi kommer att ge konkreta exempel på hur vi byggt en gemensam process och struktur i riskanalys- och planeringsarbetet.

Susanne Uväng har cirka 20 års affärsjuridisk erfarenhet och kompetens inom den finansiella sektorn. Hon har mångårig erfarenhet som bolagsjurist och chef för compliance på värdepappersbolag och kreditinstitut, bl.a. Länsförsäkringar, Öhmankoncernen och Alfred Berg. Susanne är sedan 2020 CCO för Avanzakoncernen.

Michael Sparreskog har arbetat inom den finansiella sektorn i cirka 25 år varav 1 år i Amsterdam och 5 år i London. Han har varit Internrevisionschef under 15 år och är CIA-certifierad. Michael har tidigare erfarenhet från bland annat Credit Suisse First Boston, ABN AMRO, SEB och SBAB och är sedan 2019 Internrevisionschef för Avanza-koncernen.

Marcus Ellman
 har arbetat inom den finansiella sektorn i drygt 20 år. Han är sedan 2017 CRO för Avanza-koncernen. Innan dessa arbetade han på Swedbank i elva år; under sex år i olika roller på Internrevisionen, därefter på Strategy and M&A och slutligen som chef för koncernens operativa risker. Han började sin karriär på Andersen, Deloitte och

12:00 – 12:30 Wrap up
Paneldiskussion tillsammans med FCG
Annika Walllin – Chef Internrevision Sörmlands Sparbank
Jakob Nordin – Chef Internrevision Länsförsäkringar AB
Anna Bjurefeldt – Riskchef vid Pensionsmyndigheten
Iman Ghaffari, Senior Manager på FCG

Annika Wallin har en lång bakgrund inom internrevision – finansiell sektor. Efter 8 år på Swedbanks internrevision och därefter 7 år som internrevisionskonsult på PwC och Mazars, jobbar hon nu sedan 1,5 år som Chef för Internrevisionen på Sörmlands Sparbank.”
Annika är CIA, ackrediterad kvalitetssäkrare enligt IIA och har SwedSec-licens.

Jakob Nordin har arbetat inom den finansiella sektorn i drygt 20 år. Han har varit Internrevisionschef under drygt 10 år hos Danske Bank och Länsförsäkringar. Jakob har också arbetat inom Swedbank i 10 år i olika roller, exempelvis som ansvarig person för låneområdet och HR. Han började sin karriär hos Skandia. Jakob är ledamot i styrelsen för Internrevisorernas förening.

Anna Bjurefeldt är certifierad internrevisor och har arbetat med frågor som rör internrevision, styrning, intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad i närmare 20 år. Hon har arbetat med dessa frågor dels som konsult på Deloitte med inriktning på finansiella bolag, och dels som internrevisionschef vid Riksgälden. Anna har nyligen blivit utsedd till riskchef vid Pensionsmyndigheten där hon tillträder i augusti. Anna är ledamot i styrelsen för Internrevisorernas förening samt ingår i ESV:s internrevisionsråd.

Internrevisorernas finansforum 2022 anordnas i samarbete med FCG, Nordens ledande oberoende konsultbolag med fokus på finansiell regelefterlevnad, riskhantering och verksamhetsstyrning.

 

Datum och tid

 • 22 september, kl 13:00 – 17:45
 • 23 september, kl 08:15 – 12:30

Plats

 1. Online, via Teams
 2. Länk till mötet skickas några dagar före evenemanget

Priser exkl. moms

 • Ange i fältet ”Hälsning till arrangören” att du är medlem i SWERMA
 • Early Bird-pris medlemmar 1000 kr
 • Early Bird-pris icke-medlemmar 1900 krEarly Bird-priser gäller fram till 1 juli. 
 • Standardpris medlemmar 1300 kr
 • Standardpris icke-medlemmar 2200 kr

CPE-poäng

 • 8

OBS! Sen avanmälan eller utebliven närvaro debiteras! Läs IIA Swedens avbokningsvillkor nedan. Önskar du avboka din plats, är det viktigt att du kontaktar oss på info@theiia.se i god tid.

Kommande tillfällen i

Online

via Teams
sep 22 202213:00
sep 23 202208:15
Platser finns

Observera IIA Swedens villkor vid avbokning av evenemang:

Kostnadsfria evenemang, digitala

 • Du kan avboka kostnadsfritt senast 24 timmar innan startdatum.
 • Vid avbokning 24 timmar eller mindre innan startdatum samt utebliven närvaro debiteras en avgift om 250 kr. Detta gäller oavsett anledning som exempelvis sjukdom.

Kostnadsfria evenemang, klassrumsbaserade

 • Du kan avboka kostnadsfritt senast 30 dagar innan startdatum.
 • Vid avbokning 30-15 dagar innan startdatum debiteras en avgift om 250 kr.
 • Vid avbokning 15 dagar eller mindre innan startdatum samt utebliven närvaro debiteras en avgift om 500 kr. Detta gäller oavsett anledning som exempelvis sjukdom.

Avgiftsbelagda evenemang, både klassrumsbaserade och digitala

 • Vid avbokning 30 dagar innan kursstart behöver 0% av deltagaravgiften erläggas.
 • Vid avbokning 30-15 dagar innan kursstart ska 50% av deltagaravgiften erläggas.
 • Vid avbokning 15 dagar eller mindre innan kursstart, samt utebliven närvaro, faktureras 100% av deltagaravgiften. Detta gäller oavsett anledning som exempelvis sjukdom.

Samtliga avbokningar och frågor skickas via mail till info@theiia.se.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.