Utbildning hos IFU – Cyber Risk Management

5sep

Cyber Risk Management

 


IFU och SWERMA har ett samarbetsavtal som innebär att du som medlem erhåller 10% rabatt på anmälningsavgiften. 

Denna utbildning behandlar hanteringen av cyberrisker som är ett av de största hoten mot olika verksamheter, deras framgång samt existens, och kostar enorma summor för både företag och samhälle varje år.

Utbildningen omfattar ett brett perspektiv på informations- och It-säkerhet samt cyberrisker med fokus på standarder, ramverk, Best Practice, praktisk riskhantering, verksamhetsstyrning och kontinuitetshantering med koppling till de sex cybersäkerhetsförmågorna Govern, Identify, Protect, Detect, Respond och Recover. I den praktiska riskhanteringsdelen belyses bl.a. metoder i hur man identifierar, analyserar och mäter företagets sårbarhet, med utgångspunkt i den snabbt förändrade hotbilden, utifrån relevanta omvärldsanalyser samt hur man kvantifierar och prioriterar riskerna för att undvika skada på verksamheten.

 

Datum: 5 september + 18-19 september + 3 oktober
Plats: Stockholm + Online

Läs vidare på IFUs hemsida för mer information om utbildningen HÄR


Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.