Försäkring och Risktransferering

9dec

Beskrivning
Utbildningen ger en genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg. Även alternativa risktransfereringsmetoder behandlas under dagarna.

Riskhantering med hjälp av försäkringar och försäkringsprogram sker på en alltmer internationaliserad och mogen marknad, för traditionella såväl som nya försäkringsområden och risker, såsom till exempel cyberrisker.

Utbildningen är också ett bra komplement för personer som har för avsikt att genomgå FERMAs certifieringstest för internationella risk managers, kan studeras i kombination med andra utbildningar och är en tilläggsutbildning till Certified Risk Management Professional – rimap®

 

Innehåll
Försäkringsmarknader, svensk, nordisk, internationell
Lagstiftning och reglering
Företagets hantering av försäkringsprogram
Captives vs. Outsourcing
Försäkringsportföljer
Internationella försäkringsprogram
Riskexponering, skador och incidenter
Riskklassificering
Försäkringsbolagens riskanalyser/beräkningar
Traditionella vs. nya försäkringar
Risktransfering genom försäkring
Alternativ risktransferering
Återförsäkring

För vem
Risk Managers och andra som har behov av fördjupning i försäkring och alternativ risktransferering.
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på kurspriset (ännu ej fastställt)

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Plats

Executive Conference Center IFL
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.