Utbildning inom cyber och it-säkerhet-MODUL 3

23jan

SWERMA, i samarbete med TrueSec och AIG, har nöjet att erbjuda sina medlemmar i Krets 1 – Risk Managers en kostnadsfri utbildning inom cyber och IT-säkerhet.

Utbildningen består av 3 sammanhängande moduler vilka övergripande syftar till:

  • Ge en ökad förståelse för cyberhot och it-risker samt dess konsekvenser för organisationer.
  • Etablera en förståelse för terminologin kring cyberhot, för att kunna föra en dialog gällande risk inom organisationen och med externa parter.
  • Förstå hur cyberhot förhåller sig till GDPR gällande personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar.

Målet med kursen är att Risk Managers ska känna sig trygga i och kunna ha en transparent dialog med representanter från sitt företags IT-avdelning och ledningsgrupp.

Datum:
MODUL 3: Onsdag 23 januari, 2019, kl 13-17. Boka senast den 13 januari.
Innehåll: Risk management, nå framgång i säkerhetsarbetet, konsekvensbedömningar

OBS! Deltagare ska närvara vid samtliga tillfällen för att erhålla kursdiplom.

Plats: AIGs kontor, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm

Inga förkunskaper krävs.
Logga in för att boka dig som Krets 1/Risk Manager. 

Uppgifter Inför kurstillfällena är till för att den enskilde deltagaren ska kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen på en djupare nivå samt ligger till grund för dialog.
Uppgifter inför modul 2

  • Svara på frågorna i dokumentet ”de 20 viktigaste frågorna att ställa till IT-avdelningen”
    Läs igenom dokumentet ”CIS Controls Version 7”.

Antal deltagare: Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig SWERMA rätten att ställa in utbildningen.
Maxantal för denna utbildning är 40 deltagare, deltagare som avser att närvara samtliga moduler ges företräde. Om maxantalet överskrids äger SWERMA rätten att fördela och sprida platserna mellan medlemmar från olika företag.

Föreläsare:


Mårten Thomasson är en av Sveriges främsta experter på informationssäkerhet. Han är specialiserad på avancerade säkerhetsimplementationer såsom PKI- och smarta kort-lösningar inom bank och finans och myndighetssverige och agerar som säkerhetsrådgivare åt företag och ledningsgrupper. Han är också en högt värderad incidentledare vid informationssäkerhetsincidenter. Mårten är certifierad enligt ISC2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

 

Mats Hultgren är med sina 20 års erfarenhet av arbete i företagsmiljöer som tekniker, lösningsarkitekt och strateg en av Sveriges mest erfarna experter på säkerhet i förvaltningsfrågor, strategiskt arbete och incidenthantering. Han jobbar bland annat med säkerhetstekniska analyser, IT-förvaltning och processorienterad säkerhet. Mats är certifierad enligt ISC2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

 

Plats

AIG
Adress: Västra Järnvägsgatan 7
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.