Cyber Risk Management

5nov

Cyber Risk Management

 

Datum

5 – 6 november, 2015

Plats: IFL Executive Conference Center Stockholm

Om kursen

Utbildningen ger en unik möjlighet till fördjupning i hur man hanterar de allt mer förekommande cyberriskerna. Cyberrisker är idag ett av de största hoten mot företagens verksamhet men strategierna för att hantera dem är i många fall undermåliga. Utbildningen består av ett huvudspår som omfattar praktisk riskhantering av de cyberrelaterade riskerna. I detta omfattas riskdefiniering, riskkartläggning och riskkategorisering. Vi ritar upp spelplanen och hur man går till väga för att hitta sina risker på denna. Användbara metoder och angreppsätt gås igenom där vi också lägger en hel del krut på omvärldsanalys i syfte att förebygga riskerna. Samtidigt betonar vi vikten av att ha en väl fungerande teknik samt en god kommunikation och stöd från IT-avdelningen. Som en viktig del i utbildningen kommer vi också att arbeta med försäkringsspecifika frågor med betoning på underwriting och hur man ska värdera riskerna ur ett försäkringsperspektiv med aspekter på: villkorsomfattning, tariffer, prissättning och skadereglering.

Innehåll

Vad är en cyberrisk?
Terminologi
Definition
Kategorisering
Vilka risker ställs företagen inför?
Kartläggning
Spelplan och riskhantering
Angreppsätt och metoder för identifiering och hantering
Omvärldsanalys och förebyggande åtgärder
Teknikens betydelse i den praktiska tillämpningen
Försäkringsunderwriting av cyberrisker
Olika aspekter på cyberförsäkring
mm

Föreläsare: Kristoffer Haleen, Client Advocate, Willis AB

Kursadministratör

IFU/IFL
Marcus Feldt, kontaktsida

Anmälan och mera information.

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.