2014-10-23   00:00   Stockholm

Kurs

Som försäkringsköpare är det viktigt att du förstår alla moment som ingår i en underwritingprocess och vad det i slutändan betyder för dig som kund. För att till fullo kunna förstå och förbättre kvaliteten på ditt kravställande i upphandlingen behöver du en god förståelse för hur dina verksamhetsrisker hanteras, försäkras och prissätts och den praktiska innebörden av detta. Något som IFUs mycket uppskattade Underwritingprogram syftar till.

Programmet omfattar 9 dagar fördelat på fyra moduler.

Modul 1: 23-24 oktober
Modul 2: 10-11 november
Modul 3: 24-25 november
Modul 4: 21-23 januari

Anmälan och mera information.