Utbildning hos IFU – Finansiell Riskhantering

2okt

Finansiell Riskhantering

 


IFU och SWERMA har ett samarbetsavtal som innebär att du som medlem erhåller 10% rabatt på anmälningsavgiften.

 

Programmet fokuserar på (1) förståelse av, (2) mätning & beräkning, och (3) hantering av finansiella risker inom en rad olika typer av bolag såsom; industribolag och andra icke-finansiella bolag, försäkringsbolag, banker, pensionsbolag, kapitalförvaltare mm.

Programmet är brett i sin ansats och syftar till att ge en helhetsförståelse kring finansiell riskhantering i olika sammanhang och inom olika branscher. Utbildningen ger en bred bas inom området, och ger perspektiv samt ökad kvantitativ förståelse och förmåga för att hantera finansiella risker.

 

Datum: 2 oktober + 9-10 oktober
Plats: Stockholm + Live Online

Läs vidare på IFUs hemsida för mer information om utbildningen HÄR


Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.