2014-08-25   Hela dagen   Stockholm

Kurs

En perfekt kunskapsplattform  för dig som arbetar med försäkringar vare sig du upphandlar eller kreerar nya. Utbildningen utgår från de försäkringsjuridiska ramverken i skadeståndsrätten och försäkringsrätten som branschens aktörer har att förhålla sig till och fokuserar på försäkringsjuridisk analys och problemställning, villkorstolkningsfrågor och praktisk skadebedömning.

Utbildningen genomförs under sammanlagt fyra dagar + tentamen:
25-26 augusti Skadeståndsrätt
15-16 september Försäkringsrätt

Anmälan och mera information.