Strategisk informationssäkerhet

21apr

Grunder i att arbeta på strategisk nivå med informationssäkerhet

Om kursen

Förändringen från industrisamhälle till informationssamhälle har bland annat inneburit ett massivt utnyttjande av kommunikationsteknologi och IT vilket i sin tur har inneburit helt nya hot och risker mot alla typer av verksamheter. När IT-systemen, e-posten, IP-telefonin och an- slutningen till Internet ligger nere innebär det i många fall ett totalt stopp i verksamheten med ofta kännbara konsekvenser. Lär dig vad de nya hoten och riskerna består i och hur man kan möta dessa i sin verksamhet. Kursen ger dig som arbetar på företag eller myndighet kunskap om att etablera styrning över informationssäkerheten genom att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, i enlighet med ISO / IEC 27001 och MSBFS 2009:10.
SWERMA och NSD presenterar en av Sveriges ledande experter inom informationssäkerhetsområdet – Fredrik Björck. Utbildningen gör att du är bättre rustad för att kunna arbeta på strategisk nivå med informationssäkerheten i din organisation, och du får kunskap, metodik och mallar för att på ett strukturerat sätt styra informationssäkerheten i verksamheten.

Kursavgift

13 800 kr exkl. moms.
För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är kursavgiften 12 000 kr exkl. moms.
Medlem i SWERMA och NSD får dessutom oavsett anmälningstid en rabatt på 1 500 kr.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & NSD, Svenskt Näringsliv
Eva Eliasson

Samarbete med

NSD_logotyp_240px_35241a  svensktnaringsliv-logotyp

 

Plats

Näringslivets Hus
Adress: Storgatan 19
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument