Utbildning i Enterprise Risk Management (ERM) (SWERMA/NSD)

16okt

2 dagskurs i Enterprise Risk Management (ERM) i samarbete med Näringslivets Säkerhetsdelegation och Svenskt Näringsliv.

Varför riskhantering?

Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc ställer höga krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som kan leda till allvarliga marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster av varierande slag. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och bara handla om skydd och förvaltning.

Vad är ERM?

ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och förebyggas på ett optimalt sätt.

Övrigt

Deltagaravgift: 13.800 kr exkl. moms

För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är deltagaravgiften 12.000 kr exkl moms. Medlem i SWERMA och NSD får dessutom oavsett anmälningstid en medlemsrabatt på 1.500 kr.

Är du inte medlem i SWERMA? Kursrabatten på 1500:- för medlemmar  motsvarar i stort sett medlemsavgiften för ett år. Något att tänka på!

SAMARBETE MED:
NSD_logotyp_240px_35241a  svensktnaringsliv-logotyp

Plats

Näringslivets Hus
Adress: Storgatan 19
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument