2014-11-17   Hela dagen   Stockholm

Kurs

En utbildning som går igenom vilka olika typer av förtagsförsäkring som finns där huvudområdena egendom, ansvar och avbrott specialstuderas. Utbildningen går igenom hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften och hur de är kopplade till varandra. Även andra områden som tex. återförsäkring, motorfordonsförsäkring och internationell försäkring behandlas.

Kursen omfattar 7 dagar, 17-19 november + 8-11 december

Anmälan och mera information.