Strategisk riskkommunikation

19mar

Förtroendeskapande kommunikation om risk

Om kursen

Olika människor uppfattar risker på olika sätt och behöver olika typ av information och bemötande för att förstå och acceptera en given risk. All riskkommunikation sker i ett sammanhang och i samspel mellan experter, allmänhet och organisationer, där budskapet av en mängd anledningar både kan tolkas olika och förändras över tid.
Denna intensiva tvådagars kurs tar fasta på och fokuserar på fundamenten för att åstadkomma en förtroendeskapande riskkommunikation för en organisation och ger en teoretisk grund till ämnet såväl som en förankring genom praktiska övningar och diskussioner. Utbildningen belyser framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att åstadkomma en god kommunikation kring risk med avseende på bland annat individ, samhälle, media och organisation.

Kursen innehåller:

• Bakgrund och ämnesteori kring kognition och sociologi (kultur m.m.) och hur man når ut med ett budskap.
• Riskperception och kognitiva förklaringsmo- deller – varför uppfattar vi risker på olika sätt.
• Samspelet mellan experter, myndigheter, allmänhet och organisation.
• Extern riskkommunikation i ett förändrat medielandskap – kriser, granskningar, alarm.
• Riskkultur och attityder – den formella och informella riskkulturen.
• Intern riskkommunikation och rapportering.
• Praktiska fallstudier av både lyckad och misslyckad riskkommunikation.

Kursavgift

18 000 kr exkl. moms.
Medlemmar i SWERMA och Internrevisorerna erhåller 15 % rabatt på ordinarie kursavgift.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & IFU
Marcus Feldt, kontaktsida

Anmälan

Anmälan sker här

Samarbete med

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

 

 

 

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument