Riskhantering med praktikfallsövning

11nov

Revisions- och complianceperspektivet

Om kursen

Krav och önskemål på Enterprise Risk Management – ERM – kommer från tunga beslutsfattare i finanskrisens kölvatten. Det gäller inte bara banker och försäkringsbolag utan även industriföretag och andra företag och organisationer. Allt fler ser ERM som ett strategiskt verktyg för att hantera verksamhetsrisker, varumärkesrisker och nya externa hot. Därför behöver internrevisorer, externrevisorer, risk managers, controllers och rådgivare förstå vad ERM handlar om och få en inblick i de metoder och verktyg som kan användas. Kursen är en dag och ger en god baskunskap i riskhantering och dess förhållande till revision och compliance.

Kursen innehåller:

• Standards för ERM som en organisation kan använda sig av,
• grunderna i COSO:s ramverk för ERM,
• många exempel på god och mindre bra företagsövergripande riskhantering,
• en arbetsuppgift om ERM baserat på ett
• verkligt exempel att lösas i grupp, prova på riskhantering med workshopteknik – utifrån fallstudie.

Kursavgift

5 900 kr exkl. moms.
Medlem i SWERMA erhåller 1 000 kr rabatt på ordinarie kursavgift.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & Internrevisorerna
Linnea Lindkvist

Samarbete med

IIA_Sweden_new_logo_png-2

Plats

Internrevisorerna
Adress: Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument