Styrelseutbildning för captives 2014 (SWERMA/IFU/IFL)

4nov

Styrelseutbildning för captives 2014.PDFcaptives4nov14

Ett specialanpassat upplägg för captivestyrelser med utgångspunkt i såväl gällande som kommande regelverkskrav och de förväntningar som myndigheterna har på captivebolagen avseende bolagsstyrning och intern kontroll.

Utbildningen är framtagen av SWERMA och IFU-IFL vid Handelshögskolan och utgår från en bas som baseras på aktualiteterna i Solvens 2 direktivet. Utbildningen följer de nya regelverkskraven på Fit and Proper för styrelse/ledning/nyckelfunktio- ner och innehåller alla de kunskapsfundament styrelsemedlemmarna behöver i sitt fortsatta arbete. Grundupplägget omfattar en dag men går att anpassa/utöka ytterligare på förfrågan.

Innehåll:
Värdeskapande bolagsstyrning
Intern styrning och kontroll
Ramverk och regelverk
Styrelsens mandat, ansvar och arbetsuppgifter Proportionalitetsprincipen – tolkning och tillämpning Gränsdragningsproblematik

Organisation, kommunikation och uppföljning Dualitet och tre försvarslinjer
Rapportering
Försäkring – regelverk och återförsäkring
Löpande komptensutveckling (fit and proper)

Utbildningen omfattar också en kostnadsfri kunskapsuppdatering under 2015 och kan också kompletteras med en nätbaserad examination och certifiering i Solvens 2 som också bekräftar deltagarnas kunskaper enligt de nya regelverkskraven. Allt med syftet att vara förberedda och ”Fit and Proper” vid Solvens 2s ikraftträdande den 1/1 2016.

Sveavägen 63. Box 45180. 104 30 Stockholm Tel 08 586 175 00. Fax 08 31 43 60 www.ifu.se

Målgrupp: Styrelse-, ledning och nyckelfunktioner i captivebolag.
Plats: IFL Conference Center, Sveavägen 63, Stockholm.
Datum: Utbildningen genomförs den 4 november 2014. Går även att anpassa upplägget till det egna företaget enligt nedan.
Pris: 7 000 kronor exklusive moms för medlemmar i SWERMA. 8 500 kronor exklusive moms för övriga.

Anpassat upplägg:
För information om detaljer kring att anpassa upplägget till det egna företaget samt prisuppgift kontakta Marcus Feldt: 08-586 175 13 eller marcus.feldt@ifu.se SWE-IFU

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.