Strategisk Riskkommunikation

27apr

Förtroendeskapande riskkommunikation för chefer, risk- och kommunikationsansvariga

Tid:

27-28 april, 2016

Pris

16 000 SEK (Ex moms)

Plats

IFL Executive Conference Center Stockholm
Lär känna vår lärare Kristian Kallenberg och hans syn området här

Beskrivning

Utbildningen tar fasta på och fokuserar på fundamenten för att åstadkomma en förtroendeskapande riskkommunikation för dig och din organisation. Utbildningen belyser framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att åstadkomma en god kommunikation kring risk med avseende på t.ex. individ, samhälle, media och organisation. Utbildningen tar sin utgångspunkt i det faktum att olika människor uppfattar risker på olika sätt och behöver olika typ av information och bemötande för att förstå och acceptera en given risk. All riskkommunikation sker i ett sammanhang och i samspel mellan experter, allmänhet och organisationer där budskapet av olika anledningar ofta tolkas olika, och förändras över tid. I programmet ges en teoretisk grund till ämnet såväl som en förankring genom praktiska övningar och diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Innehåll i urval

Bakgrund och ämnesteori kring kognition och sociologi (kultur mm), Att nå ut
Riskperception och kognitiva förklaringsmodeller – varför uppfattar vi risker på olika sätt
Samspelet mellan experter, myndigheter, allmänhet och organisation
Förtroendeskapande riskkommunikation
Extern riskkommunikation i ett förändrat medielandskap – kriser, granskningar, alarm
Riskultur och attityder – den formella och informella riskkulturen
Intern riskkommunikation och rapportering – hur skapa engagemang och stringens
Praktiska fallstudier av fallerad riskkommunikation

För vem?

Programmet omfattar två intensiva dagar och lämpar sig utmärkt för personer som i sin yrkesroll har att kommunicera risker och såväl potentiella som uppkomna problem; Ledning och styrelse, Kommunikationschefer, Mediapersonal, Risk Managers, Controllers, Internrevisorer, Revisorer, Myndighetsrepresentanter m.fl

Anmälan och mera information.

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.