Utbildning hos IFU – Strategisk Styrning

8okt

Strategisk Styrning

 


IFU och SWERMA har ett samarbetsavtal som innebär att du som medlem erhåller 10% rabatt på anmälningsavgiften.

 

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för strategi, styrning, ekonomi, planering, uppföljning, risk och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån deras egna roller, ska få en vidare och djupare förståelse för att kopplingen mellan å ena sidan organisationens strategi och mål samt affärs- och verksamhetsplanering, till å andra sidan processer för uppföljning, intern styrning och kontroll, riskhantering kan bidra till både verksamhets- och affärsutveckling.

I programmet identifierar, problematiserar och belyser vi hur strategisk styrning samt risk och kontrollfunktionerna tillsammans ingår i ett företags eller en organisations processer, rutiner och system. Genom detta skapas en tydligare koppling till hela verksamheten och dess utveckling; och därmed en koppling till vision, affärsidé, mål och strategier.

 

Datum: 8 oktober + 15-16 oktober
Plats: Stockholm + Live Online 

Läs vidare på IFUs hemsida för mer information om utbildningen HÄR


Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.