Styrelseutbildning för försäkringsföretag och captives

4apr

Beskrivning

Ett specialanpassat upplägg för försäkringsföretags- och captivestyrelser med utgångspunkt i såväl gällande som kommande regelverkskrav och de förväntningar som myndigheterna har på bolagen avseende bolagsstyrning och intern kontroll. Utbildningen är framtagen av SWERMA och IFU- Handelshögskolan Executive Education och utgår från en bas som baseras på Solvens 2 direktivet. Utbildningen följer regelverkskraven på Fit and Proper för styrelse/ledning/nyckelfunktioner och innehåller alla de kunskapsfundament styrelsemedlemmarna behöver i sitt fortsatta arbete. Grundupplägget omfattar en dag men går att anpassa/utöka ytterligare på förfrågan.

För vem?

Styrelse-, ledning och nyckelfunktioner i försäkringsbolag, captivebolag, finansbolag och konsultbolag.

Anmälan och mera information.

Kursadministratör

SWERMA & IFU-IFL
Marcus Feldt, kontaktsida

Samarbete med

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.