Vinnare av Gustaf Hamiltons RM-stipendium.

2020

Jonas Särnborg – Husqvarna

”Rising Star” inom praktisk riskhantering!
Jonas har gjort en fantastisk personlig resa där han började på husqvarna i en roll med skadeförebyggande arbete. Hans intresse för riskhantering och ERM är djupt och han utmanar gärna konventionella riskhanteringsmetoder. Jonas driver utvecklingen av ett omfattande ERM-arbete inom koncernen, han utmanar både försäkringsgivare och förmedlare genom att ständigt komma med nya infallsvinklar på klassiska problem. Jonas delar själv gärna med sig av sina kunskaper och är en källa till inspiration för oss andra.

2019

Robert Hallberg – Atlas Copco

Med stoiskt lugn, ödmjukhet och pondus har Robert Hallberg förvandlat Atlas Copcos riskarbete, från undandskymt och rudimentärt, till att vara professionellt och helt integrerat i verksamheten.

2018

Per Anderberg, Swedish Match

Per Anderberg, Swedish Match

Juryns motivering Per är ERM & försäkringsansvarig på Swedish Match, och har med passion och nyfikenhet utvecklat och drivit Swedish Match riskhanteringsarbete till nya nivåer. Genom att anpassa processer och verktyg till den befintliga organisationen har han möjliggjort en ökad riskmognad och riskkommunikation mellan operationella enheter och strategiska ledningsfunktioner.

Med uppdrag från koncernledningen har Per skapat och utvecklat en riskkommitté som proaktivt driver företagets holistiska riskhanteringsarbete framåt där både strategiska ERM processer, affärskritiska avbrottsberoende (BCM) samt kritiska operationella risker inom så väl säkerhet, miljö samt arbetsmiljö ständigt följs upp och utvecklas. Med engagemang skapat en kultur där strategiska risker ses som både hot och möjligheter!

2017

Martti Ojanen, Loomis

Juryns motivering ”För sin förmåga att förmedla och pedagogiskt bryta ned sitt budskap till en betydelse för den enskilda individen.

 

2016

Karin Friberg, If Skadeförsäkringar

Karin Friberg, If Skadeförsäkringar

Juryns motivering ”för att med mod och envishet synliggjort och implementerat strukturer för delvis nya riskfaktorer i en organisation redan eftertryckligt präglad av risk och för detta arbete fått både internt och internationellt erkännande”.

2015

Gustaf Hamiltons RM-stipendium Torgny Bogärde Magnus Forsberg LKAB Fredrik Finnman

Magnus Forsberg – LKAB (i mitten)

Läs juryns motivering!
Se flera bilder här!

2014

jeanette-lesslie

Jeanette Lesslie – AB Nya Grand Hotel
Läs juryns motivering
Se flera bilder här!

2013

Per Åkesson – Femern A/S
Se fler bilder här!

2012

erik-hagland

Erik Hagland – Vattenfall
Läs mera här: 2012 års vinnare av Gustaf Hamiltons RM-stipendium

2011

Kjell Olsson – E.ON.
Läs mer om RF2011 här!

2010

Ulf Rönndahl – Telenor.
Läs mer om RF2010 här!

2009

Kaj Juhlin – Axfood Närlivs och Torbjörn Pettersson – Östergötlands Läns Landsting.