Vinnare av RM-stipendium

Vinnare av Gustaf Hamiltons RM-stipendium.

2023

Marie-Louise Björk – Securitas 

Enastående bidrag till riskhantering.
Marie-Louise har i sin karriär arbetat med risk, försäkring, Securitas Captivebolag, Risk Management och organisationsövergripande riskhantering (ERM) på Securitas sedan 2006.

Hon har utvecklat ERM-arbetet inom Securitas till ”Best in Class”, en imponerande insats i en stor internationell svensk koncern. Varit en viktig del av arbetet med Securitas förvärv och integration av Stanley Security. Drivit ett proaktivt RM-arbete i framkant vilket har utvecklat och bidragit till ett tätt samarbete inom Securitas olika centrala funktioner som hanterar koncernens risker och dessutom arbetet långsiktigt och genomtänkt i hela ERM-processen och gentemot samarbetspartners.

 

2022

Athina Pehrman – SWERMA:s tidigare ordförande

Lång resa på kort tid inom riskhantering.
Imponerade i hanteringen av utmaningarna på Nynäs och fortsatte genom att, under Covid nedstängningar bygga upp en ny organisation för Risk Management i en för henne ny bransch på Electrolux Professional. Flyttade senare till Autoliv där hon nu leder ett växande team och tar RM-arbetet till nya, högre nivåer.

Sitter som riskansvarig i SEB styrelser för bolagen i samtliga tre baltiska länderna. Vann utmärkelsen ”European Risk Management Award 2020 category Covid-19 Outbreak Special Award” vid FERMA Risk Management Awards 2020, för sin enastående insats på Electrolux Professional i krishanteringen av pandemin. Ständig ambassadör för Risk Management och vår yrkeskategori. Kommunicerar vikten av Risk Management på ett imponerande sätt. Höjde nivån på SWERMAs verksamhet markant under sina nästan fyra år som ordförande, en tid som dessutom präglades av pandemin.


2021

Erik Hassel – AB Volvo


Jur.kand -examen från Lunds Universitet och därefter notarietjänst i Karlstad. Mångårig erfarenhet som Underwriter på bolag som Hansa Företag, Sirius, Stockholm Re och LFAB. Startade Chubb i Norden 1996 och var Country Manager fram till 2008. Arbetade på IKANO mellan 2008 och 2012 stationerad i Luxemburg och var bl.a. ansvarig för IKEAS ansvarsförsäkring och Financial lines samt kundansvarig för ett antal IKEA-länder. Head of Group Insurance på AB Volvo sedan 2012 och VD för Volvo Group Insurance Försäkrings AB (Volvos Captive).

Efter en lång karriär på försäkringsbolagssidan, tog Erik Hassel över efter Krister Nyman som Head of Corporate Insurance på AB Volvo. Erik har lyckats väl med att bygga vidare på grunden som fanns och har också fört RM-funktionen framåt. I en tid då många Captives läggs ned har Erik på ett förtjänstfullt sätt använt Captivet som ett verktyg genom att bredda programmen men också öka självbehållet, för att utjämna marknadssvängningar. Eriks breda och djupa kunskap samt erfarenhet av industriförsäkringsbranschen har bidragit till Volvos framgång att utnyttja deras Captive på det mest effektiva sättet. På Eriks initiativ ändrade bolaget sin risktransfereringsstrategi i Captivet 2019 och denna ändring ledde till stora besparingar för Volvo. Erik har varit instrumentell för denna förändring och bolaget är nu väl positionerade i den nuvarande hårda marknaden. Eriks starka position inom AB Volvo medför en god kvalitet och kontroll av de globala försäkringsprogrammen. Det har heller aldrig tummats på det skadeförebyggande arbetet utan adekvata resurser har tillförts även under perioder med ansträngd ekonomi.

Långsiktiga relationer men också stenhårda förhandlingar kännetecknar samarbetet med partners i branschen. Erik är en förstklassig relationsbyggare och han har ett nätverk som är svåröverträffat i försäkrings- och återförsäkringsvärlden. Hans sociala egenskaper, starka känsla för och intresse i branschen har gjort honom till ett uppskattat bollplank som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Erik Hassel är en av vår bransch mest erfarna och respekterade profiler.

2020

Jonas Särnborg – Husqvarna

”Rising Star” inom praktisk riskhantering!
Jonas har gjort en fantastisk personlig resa där han började på husqvarna i en roll med skadeförebyggande arbete. Hans intresse för riskhantering och ERM är djupt och han utmanar gärna konventionella riskhanteringsmetoder. Jonas driver utvecklingen av ett omfattande ERM-arbete inom koncernen, han utmanar både försäkringsgivare och förmedlare genom att ständigt komma med nya infallsvinklar på klassiska problem. Jonas delar själv gärna med sig av sina kunskaper och är en källa till inspiration för oss andra.

2019

Robert Hallberg – Atlas Copco

Med stoiskt lugn, ödmjukhet och pondus har Robert Hallberg förvandlat Atlas Copcos riskarbete, från undandskymt och rudimentärt, till att vara professionellt och helt integrerat i verksamheten.

2018

Per Anderberg, Swedish Match

Per Anderberg, Swedish Match

Juryns motivering Per är ERM & försäkringsansvarig på Swedish Match, och har med passion och nyfikenhet utvecklat och drivit Swedish Match riskhanteringsarbete till nya nivåer. Genom att anpassa processer och verktyg till den befintliga organisationen har han möjliggjort en ökad riskmognad och riskkommunikation mellan operationella enheter och strategiska ledningsfunktioner.

Med uppdrag från koncernledningen har Per skapat och utvecklat en riskkommitté som proaktivt driver företagets holistiska riskhanteringsarbete framåt där både strategiska ERM processer, affärskritiska avbrottsberoende (BCM) samt kritiska operationella risker inom så väl säkerhet, miljö samt arbetsmiljö ständigt följs upp och utvecklas. Med engagemang skapat en kultur där strategiska risker ses som både hot och möjligheter!

2017

Martti Ojanen, Loomis

Juryns motivering ”För sin förmåga att förmedla och pedagogiskt bryta ned sitt budskap till en betydelse för den enskilda individen.

 

2016

Karin Friberg, If Skadeförsäkringar

Karin Friberg, If Skadeförsäkringar

Juryns motivering ”för att med mod och envishet synliggjort och implementerat strukturer för delvis nya riskfaktorer i en organisation redan eftertryckligt präglad av risk och för detta arbete fått både internt och internationellt erkännande”.

2015

Magnus Forsberg – LKAB (i mitten)

Gustaf Hamiltons RM-stipendium Torgny Bogärde Magnus Forsberg LKAB Fredrik Finnman

Läs juryns motivering!
Se flera bilder här!

2014

Jeanette Lesslie – AB Nya Grand Hotel

jeanette-lesslie

Läs juryns motivering
Se flera bilder här!

2013

Per Åkesson – Femern A/S


Se fler bilder här!

2012

Erik Hagland – Vattenfall

erik-hagland

Läs mera här: 2012 års vinnare av Gustaf Hamiltons RM-stipendium

2011

Kjell Olsson – E.ON.Läs mer om RF2011 här!

2010

Ulf Rönndahl – Telenor.
Läs mer om RF2010 här!

2009

Kaj Juhlin – Axfood Närlivs och Torbjörn Pettersson – Östergötlands Läns Landsting.