2018-09-25   16:00 - 18:00   Stockholm

Captive Nätverksmöte

SWERMA Captive-möte 25 september 2018 – AGENDA 

 • Intro
 • IFRS17
  • Återkoppling från förra mötet på Fi: OBS! SWERMAs representanter inklusive personal från AGRC och Marsh berättar för oss vad som avhandlats.
  • Frågor/medskick till nästa möte på Fi –  Var med och påverka, vad är viktigt för ditt Captive?
  • Återkoppling från intresseförfrågan seminarie om IFRS17 – Resultat från Doodle utskicket förra veckan.
 • Prövning av moderbolagets styrelse: Viveka Classon från Vinge presenterar sitt PM om tillämpningen av ägarprövningsreglerna i försäkringsrörelselagen på captiveföretag.
 • Nya försäkringsdistributionslagen: Viveka Classon från Vinge presenterar sitt PM om försäkringsdistributionslagen.
 • Övriga frågor
 • Bilagor som användes under mötet:
  VINGE-#7422188-v8-VINGE-#7419916-v2-Swerma_-_PM_om_ägar-_och_ägarledningsprövning
  Swerma_-_IDD_och_captives

 

Bilagor/arbetsmaterial inför mötet den 27 september finns här.