2018-10-17   16:00 - 18:00

Captive Nätverksmöte

IFRS 17 kommer att påverka hur vi redovisar, värderar och utformar försäkringsavtal i våra captives. För Krets1/Risk Managers

Gå till SWERMA captivemöte