2020-02-13   16:00 - 18:00

Captive-möte

Nytt möte med tema Solvens II översynen 2020 med senaste nyheterna från FI.
Governance Consulting kommer ge en kort sammanfattning av det senaste årets nyheter och deras syn på hur de kan hanteras praktiskt i captivebolagen.

Gå till Solvens II översynen 2020