SWERMA captivemöte

17okt

INBJUDAN från SWERMA – Captive gruppen

Tid: Onsdag 17 oktober 2018 kl. 16-18
Plats: Gränges, Linnégatan 18 (T-bana Östermalmstorg), Stockholm
Anmälan: Anmäl ditt deltagande på SWERMAs hemsida

Frågor: Kontakta SWERMAs Captive-ansvariga:
Athina Pehrman tel: 070-327 4303, e-post: athina.pehrman@nynas.com
Alessandro Ingrao tel: 072-724 20 18, e-post: alessandro.ingrao@sandvik.com

Välkomna till SEMINARIUM om IFRS17

Det har nog inte undgått någon att IFRS 17 är i antågande och att regelverket kommer att påverka hur vi redovisar, värderar och utformar försäkringsavtal i våra captives.

Det konstaterades både på det första referensgruppsmötet hos Finansinspektionen i maj och även på SWERMAs efterföljande captivemöte att den nya standarden kommer att kräva nytt systemstöd och kan komma att bli kostsam för såväl captives som för traditionella försäkringsbolag. Standarden är komplex och Finansinspektionen har vid flertalet tillfällen uttryck att de verkligen behöver input från branschen för att kunna utforma föreskrifterna på ett konstruktivt sätt.

Då materialet är gediget och svårt att ta till sig om man inte är redovisningsekonom eller aktuarie, bjuder nu SWERMA in sina captive-medlemmar till ett seminarium om IFRS17.

Eva de Val och Lars-Ola Hahlin från zeb consulting är experter på regelverket och kommer att ge oss en introduktion till regelverket, en översikt av de största förändringarna av hur vi ska redovisa i framtiden och hur de nya kraven kommer att påverka captives.

Seminariet är avgiftsfritt och kommer att hållas på det i kalendariet ordinarie captive-mötet den 17 oktober.

Väl mött!

Bilagor/arbetsmaterial finns här.

Plats

GRÄNGES
Adress: Linnégatan 18
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.