Solvens II översynen 2020

13feb

Senaste nyheterna från FI – hur påverkar det captivebolagen?

Du är härmed inbjuden till ett nytt möte med tema Solvens II översynen 2020.

Governance Consulting kommer ge en kort sammanfattning av det senaste årets nyheter och deras syn på hur de kan hanteras praktiskt i captivebolagen.

Vi blickar också framåt och informerar om vad som sker på EIOPA respektive FI-nivå avseende proportionalitet och captivebolag. Konsultationer på Europa-nivå och pågående diskussioner med FI gör ämnet högaktuellt under 2020.

Erik Blomgren och Sirpa Bratthall Andersson som tillsammans driver konsultföretaget Governance Consulting har båda lång erfarenhet från försäkringsbranschen och FI och arbetar med compliance-frågor för captivebolag och mindre försäkringsbolag.

De två utredarna från FI som representerar Sverige i översynen av Solvens 2 från Captives synvinkel kommer också att deltaga på mötet.

Seminariet är avgiftsfritt.
Datum: torsdag 13 februari
Tid: kl 16,00- 18,00
Plats: Sandvik,  Kungsbron 1, Sektion G, plan 6.
Frågor: Kontakta SWERMAs Captive-ansvariga:
Alessandro Ingrao tel: 072-724 20 18, e-post: alessandro.ingrao@sandvik.com
Karl-Johan Rodert tel: 076-607 48 12, e-post: karl-johan.rodert@skanska.se

Logga in för att få tillgång till presentationen från seminariet.
Gäller inloggade Risk Managers

Med vänlig hälsning

Alessandro Ingrao & Karl-Johan Rodert
SWERMA Captive Group

 


Plats

Sandvik Stockholm
Adress: Kungsbron 1
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.