SWERMA captivemöte

23aug

INBJUDAN från SWERMA – Captive gruppen – AGENDA

Tid: Torsdag 23 augusti 2018 kl. 16-18
Plats: Gränges, Linnégatan 18 (T-bana Östermalmstorg), Stockholm
Anmälan: Anmäl ditt deltagande på SWERMAs hemsida www.swerma.se
Frågor: Kontakta SWERMAs Captive-ansvariga Athina Pehrman (+46703274303) eller Alessandro Ingrao (+4672724 2018)

AGENDA

# IFRS17 – Återkoppling från möte 15/6 med Finansinspektionen om nya standarden

SWERMAs representanter på Fi-mötena om IFRS17 ger en sammanfattning av senaste mötet och frågor som berör captives.

# Frågan om prövning av moderbolagets styrelse – frågor på senaste nytt? (utskicket från SWERMA 9/7-2018)

Jo-Anna Jarneek på Investor (som var med på mötet mellan SWERMA, Investor, Industrivärden och Finansinspektionen där frågan om prövning av moderbolagets styrelse togs upp) följde upp mötet med ett samtal till Åsa Larsson på Fi för att få deras återkoppling.

Nedan är en sammanfattning av vad som avhandlades under samtalet och Finansinspektionens syn.

Reglerna avseende ägarprövning och ägarledningsprövning i 15 kap FRL ska, enligt Finansinspektionen, tillämpas även på indirekta kvalificerade innehav i captivebolag.

Detta innebär att alla bolag som direkt eller indirekt har, eller avser att förvärva, ett ägande om 10% eller mer av aktier och röster i ett captivebolag omfattas av reglerna.

        Detta innebär

a) att skyldigheten för ägarbolag att ansöka om tillstånd att förvärva kvalificerat innehav föreligger när en relevant gräns i ägande passeras,

b) att förändringar av ledningen i ägarbolaget, tillämpas på alla ägarbolag som direkt eller indirekt har ett ägande om 10% eller mer av aktier och röster i ett captivebolag och

c) att anmälningsskyldigheten för captivebolaget att dels göra en årlig anmälan av kvalificerade ägare, dels anmäla kännedom om ägarförändringar som innebär att en relevant gräns i ägande passeras, avser alla ägarbolag som direkt eller indirekt har ett ägande om 10% eller mer av aktier och röster i captivebolaget.

        Ovanstående klargörande av Finansinspektionens tillämpning av ägarprövningsreglerna i förhållande till captivebolag tillämpas framåt, innebärande att prövning av eventuella indirekta ägare aktualiseras för ändringar i ägande/ledning i ägarbolag till captivebolag från och med nu.

o   Eftersom de flesta bolag nyligen har haft årsstämmor innebär detta, i praktiken, att frågan om ägarledningsprövning för många kommer att bli aktuell först nästa år.

o   I de fall eventuella indirekta ägare inte har varit föremål för prövning krävs inga åtgärder retroaktivt, utan tillämpning av reglerna enligt ovan kommer att aktualiseras i samband med framtida förändringar i ägande och ledning.

# Ferma – OECD Transfer Pricing (captives section E):

From Ferma, Julien Bedouche:

On 3 July, the OECD released a discussion draft on the transfer pricing aspects of financial transactions (BEPS ACTIONS 8 – 10). For the first time and thanks to our continuous advocacy efforts, it contains a whole section dedicated to captive insurance although strong concerns remain in the wording of several paragraphs.

The deadline to submit FERMA’s response to the OECD is on 7 September.

Considering the short deadline and that the consultation coincide with the main summer holiday period, FERMA will work on a response together with the captive working group.

In parallel to this work, SWERMA is invited to provide us with your comments by 29 August. This will allow us to build a response based on the most extensive experience with the use of captive insurance companies in Europe.

Please provide your answers to the specific OECD question boxes (E1, E2 and E3) using the attached response template. You can also make additional comments about specific paragraphs.”

Background

In June 2017, FERMA provided the OECD Centre for Tax Policy and Administration with an information paper which proposed guidelines to help national tax authorities understand why risk managers are using captives (commercial rationale) and how risk managers are using captives (substance and governance and premium setting process).
This document presented compiled figures on 462 EU-owned captive insurance companies, and practical examples of captive arrangements used for valid business purposes. It was designed to support a consistent implementation of the OECD recommendations on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

The paper, enriched and approved by FERMA 22 member associations, represents a strong consensus within the European risk management community on how captives are supporting the operations of their parent organisations.

SWERMA välkomnar medlemmarnas input/synpunkter på förslaget ur ett captive-perspektiv (avsnitt E).

Mejla era kommentarer och bifoga era svar i nedan svarsmall i Word (BLANK TEMPLATE RESPONSE ) till SWERMA (info@swerma.se) senast 28 augusti så kommer SWERMA att återkoppla till FERMA till den 29 augusti.

Väl mött!

SWERMA

Bilagor/arbetsmaterial finns här.

Plats

GRÄNGES
Adress: Linnégatan 18
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.