Risk Forum 2022 – Living The New Normal

8sep

Här länk till referat och bilder från Risk Forum 2022.

Länk till sida med presentationer.

Risk Forum 2022 – anmälan öppen

– Living The New Normal

Risk Forum 2022 har temat Living The New Normal. Under en fullspäckad konferens på plats på Norra Latin i Stockholm får vi äntligen träffas och lyssna till spännande och intressanta talare, som tar sig an frågor som på olika sätt berör vårt arbete inom risk management, igår – idag och i framtiden.

Konferencier Emma Frans leder oss genom en heldag med spännande föreläsningar, möten och samtal.

För att säkra din plats – anmäl dig redan idag!
Kryssa för två av tre alternativ i Break out Sessions 1 och 2
Medlem i SWERMA? Logga in och se till att du kryssar för den lägre avgiften, 2200:-!

När: 8 september 2022
Tid: kl 08.15 – 17.50 efterföljt av mingel och middag.
Var: City Conference Center – Norra Latin,
Drottninggatan 71b i Stockholm
Hur: Anmälningstiden utgick den 2 september.
Fakturering av deltagaravgiften sker efter konferensen.

Anmälningsavgift:
2 200 kr exkl. moms för SWERMA-medlem
3 500 kr exkl. moms för icke medlem i SWERMA

Du som är medlem i SWERMA måste logga in för att boka dig.
Dina uppgifter fylls i automatiskt i bokninsformuläret.

Vi är glada att presentera program och talare för Risk Forum 2022.

Program

Förmiddag:

08:15 – 09:00
Registrering & kaffe med smörgås

09:00 – 09:10
Välkomna till Risk Forum 2022.
Karl-Johan Rodert hälsar välkommen och presenterar dagens program.

09:15 – 10:00
Så vaccinerar vi oss mot infodemin
Emma Frans

10:10 – 10:50
Break out Sessions 1
A) Vad gör man när allt det där som kan hända om 10 år plötsligt händer nu?
B) The changing needs for risk buyers and how to articulate them to the C-suite
C)  Even the Dutch don’t like all that water

10:50 – 11:25
Förfriskningar, mingel och monterbesök

11:25 – 12:05
Att vända kris till möjlighet med att långsiktigt stärka organisation och medarbetare
Karin Svenske Nyberg

12:10 – 12:30
Mottagaren av Gustaf Hamiltonstipendiet presenteras av Marsh, samt vinnaren av årets studentuppsats som presenteras av If.

12:30 – 13:30
LUNCH

Eftermiddag:

13:35 – 14:20
Cyberkriminalitetens inverkan på företag
Jan Olsson

14:30 – 15:15
Break out Sessions 2
A) En risk manager i styrelsen – vad kan vi lära oss?
B) Inget tillstånd – ingen verksamhet!
C) Hur är det att arbeta med Risk Management i Sveriges snabbast växande företag?

15:15 – 15:45
Förfriskningar, mingel och tillfälle att besöka montrarna

15:45 – 16:25
En förändrad geopolitisk världsordning. Hur hantera den och vilka möjligheter skapas för svenska bolag
Andreas von der Heide

16:40 – 17:20
Risker och möjligheter i ett förändrat klimat; århundradets affärsmöjlighet
och global kris

Alexandra Birger Röör

17:25 – 17:40
FERMA update

17:40 – 17:50
Vi sammanfattar dagen

18:00

Middag och mingel

Talare

Så vaccinerar vi oss mot infodemin

Emma Frans
Pandemier går över men infodemin är en del av det nya normala. I dagens digitala värld blir det allt svårare att sålla bland informationen och i en demokrati är vi alla måltavlor för desinformation. Hur kan vi vaccinera oss mot infodemin?

I sin föreläsning berättar Emma Frans om hur vi, genom att tänka på ett mer vetenskapligt sätt, kan bli mer motståndskraftiga mot felaktiga påståenden. Hon kommer också att tala om vikten av att inte falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik och hur vi kan skilja fakta från lögn.

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet och tidigare vid University of Oxford, har kallats en av de roligaste svenskarna på Twitter och är vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet.

Vad gör man när allt det där som kan hända om 10 år plötsligt händer nu?

Linda Freiner, Zurich
Risker som vi trott skulle bli relevanta inom ett tiotal år har helt plötsligt drabbat oss en efter en. En global pandemi, krig i Europa, hotande spannmålsbrist och en allt tydligare klimatpåverkan är inte längre bara något på vår riskradar utan en del av våra dagliga samtalsämnen. Linda Freiner, Group Head of Sustainability på Zurich, berättar hur risk managers kan hjälpa till att navigera och stödja omvandlingar av affärsmodeller för att hantera denna nya verklighet.

Linda Freiner, Group Head of Sustainability, Zurich Insurance Group Ltd Since 2016, Ms. Freiner is responsible for global strategy and integration of sustainability across the Zurich Insurance Group. She also oversees management of the Z Zurich Foundation and is a member of the Zurich Leadership Team. Ms. Freiner joined Zurich in 2013 to set-up the Zurich Flood Resilience Program. Prior, she was a Global Leadership Fellow at the World Economic Forum from 2007-2013 where she served as Head of Financial Services Strategic Partnerships and Head of Engagement Global Risks. Ms. Freiner sits on the Board of the UNEPFI Principles for Sustainable Insurance. She holds a M.Sc. in Economics from the Stockholm School of Economics.

The changing needs for risk buyers and how to articulate them to the C-suite

Panelsamtal mellan Laurence Eeckman, Electrolux
Eddie McLaughlin, Aon, Ciaran Healey, Aon.

Att vända kris till möjlighet att långsiktigt stärka organisation och medarbetare

Together with Laurence Eeckman at Electrolux, Aon give a background on the emerging risks and new forms of volatility, including Supply Chain, ESG and Cyber and the changing needs for Risk buyers. Laurance Eeckman will share how these risks were articulated for the C-suite and the work to get support and backing for the identified initiatives.

Even the Dutch don’t like all that water

Wiebe Westerhof, Troostwijk Group
Extreme weather conditions can cause major damage. And this seems only to be increasing due to climate change. In the Netherlands, a country well known for water management, extreme rainfall has from time to time led to major inconvenience over the last decades.

Not only in the Netherlands, but in Germany (Eiffel) and Belgium (The Ardennes) even loss of lives and major losses due to heavy rain fall in July 2021. A phenomenon that has led to new local insurance solutions. But also inspired the Dutch government to introduce by law a successful safety net for uninsured matters. In addition, attention to limiting the adverse effects of major rainfall has increased, often successfully. Dykes have been moved or strengthened and more space has been created to drain off excess water.

Wiebe Westerhof – from his senior managerial position at Troostwijk Group, a leading valuation and loss assessing company – has been involved with losses caused by excess water since the 1980s. He will explain how these losses have been dealt with in the Netherlands and will also focus on the measures taken to limit the effects. And more importantly, he will illustrate the results of these measures.

Att vända kris till möjlighet med att långsiktigt stärka organisation och medarbetare

Karin Svenske Nyberg, Elekta
”Living in the new normal” – Utmaningarna under pandemin har varit många, samtidigt har vi sällan tagit så stora steg gällande digitalisering och nya sätt att arbeta. Det som före pandemin var mer av ord än handling, blev plötsligt mer eller mindre över en natt möjligt. Utmaningarna som vi mötte har inneburit enastående möjligheter att utveckla våra företag och göra dem än mer konkurrenskriftiga. Hur Elekta tagit sig an utmaningarna och lyckats vända dem till möjligheter med ett bland annnat stärkt engagemang och ökad inkludering som reslutat kommer Karin att berätta mer om.

Karin Svenske Nyberg är sedan drygt 5 år tillbaka Personaldirektör på Elekta, världens enda fristående företag inom strålterapi, med närmare 5000 medarbetare i över 120 länder. Karin har en bred erfarenhet från flera branscher utöver medicinteknik, såsom retail, där hon var Personaldirektör på Clas Ohlson, och processindustri där hon hade flera olika internationella roller på Stora Enso både inom produktion, forskning och utveckling, samt HR. Karin är civilingenjör från KTH, som senare under karriären även studerat beteendevetenskap. Att leda transformation och förändring har varit den röda tråden i Karins samtliga roller och att skapa resultat genom att sätta människorna i centrum är hennes huvudsakliga drivkraft.

Cyberkriminalitetens inverkan på företag

Jan Olsson, Nationellt IT-brottscentrum (NOA)
Utvecklingen går rasande fort framåt och för varje dag som går skapas nya sätt för att anonymisera sig och sina transaktioner över internet samtidigt som lagstiftningen knappast är anpassad och därav lämnar en snudd på omöjlig uppgift till rättsvårdande instanser att lösa. Mer och mer läggs ansvaret för prevention på företag och enskilda men vad kan de göra? Massor, det är bl.a. det som jag kommer föreläsa om men även om hur cyberbrotten går till, vilka utför dom, vad konsekvensen för samhället är av dem och vad gör polisen. Kanske även en framåtblick hinns med, vem vet.

Jan Olsson är kriminalkommissarie på Nationellt IT-brottscentrum (NOA) och har arbetat på Polisen i 30 år.

En risk manager i styrelsen – vad kan vi lära oss?  

Athina Pehrman, styrelseledamot SEB styrelser i Baltikum
Det yttersta ansvaret för ett bolags riskhantering ligger hos Styrelsen men det praktiska arbetet ligger ofta på en risk manager som förväntas rapportera status, risker och åtgärder. Det är få risk managers som har insikt i styrelsens arbete med förberedelser samt  förväntningar på underlag och presentation. Athina Pehrman sitter i SEB styrelser i Baltikum sedan 2021 och delar utifrån denna roll med sig av sina erfarenheter, tips och ideer.

Athina Pehrman är utöver sitt styrelseuppdrag Director of Group Risk Management, Captive & Insurance på Autoliv sedan 2021 och var tidigare Group Risk Manager först på oljebolaget Nynas och därefter på Electrolux Professional, avknoppningen från Electrolux som börsnoterades i början av 2020. Athinas ansvarsområden har omfattat främst riskhantering, risktransferering till försäkring och skadeförebyggande arbete men också krishantering och kontinuitetsplanering på koncernnivå. Idag är Athinas främsta fokus inom riskhantering och utveckling av Autolivkoncernens ERM program, där hon regelbundet rapporterar till styrelsen och risk- och revisionskommittén.

Inget tillstånd – ingen verksamhet!

Mattias von Brömssen, Ramboll
Långa och komplicerade tillståndsprocesser påverkar både tidplan och kostnader i samband med investeringar och nybyggnation, processen kan upplevas svårförutsägbar, krånglig och med avsaknad av stöd från tillsynsmyndigheterna. Mattias von Brömssen ger en kort översikt av hur tillståndsprocessen i Sverige ser ut idag samt går igenom några handfasta råd om hur man som verksamhetsutövare bör ta sig an uppgiften att söka tillstånd.

Mattias von Brömssen är Global Division Unit Manager för Vattenresurser på Ramboll Sverige. Mattias är disputerad vid KTH och verkar som expert och uppdragsledare i tillståndsprocesser där han bistått verksamhetsutövare att erhålla tillstånd. Mattias har vana att driva samrådsprocesser och är för tillståndsansökningar föredragande vid Mark- och miljödomstolen. Under hösten 2021 bistod Mattias regeringskansliet i sin bedömning av Cementas ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning på Gotland. Mattias är regelbundet engagerad som föreläsare vid KTH och Uppsala Universitet.

Hur är det att arbeta med Risk Management i Sveriges snabbast växande företag?

Jenny Erling, Nothwolt
Med tre hektiska år i bagaget på Northvolt har Jenny en hel del att berätta om hur hon utvecklat ett integrerat riskramverk och bidragit till en levande riskkultur.  Från tuffa prioriteringar i start-up-fasen till snabba omställningar under uppskalningsfasen. Om det tålamod som krävs för att göra riskarbetet värdefullt och om hur Nortvolt gått från bottom-up risk management till att komplettera med ett pragmatiskt och kärnfullt top-down perspektiv.

Jenny Erling började på Northvolt 2019 som ansvarig för Group Risk och Insurance Management. Innan Northvolt var hon Construction Practice Leader på Marsh och bl.a ansvarig för projektförsäkringsplaceringarna av Northvolts miljardinvesteringar i Västerås och Skellefteå. Jenny har varit verksam i den nordiska försäkringsbranschen i över 20 år med erfarenhet även från försäkringsbolag som som nordisk underwritingchef och affärsutvecklingschef.

En förändrad geopolitisk världsordning. Hur hantera den och vilka möjligheter skapas för svenska bolag

Andreas von der Heide, Consilio
En övergripande genomgång om vad som sker hos de stora geopolitiska aktörerna, vad har hänt efter Rysslands invasion av Ukraina och hur den globala marknaden förändras när världen blir mer multipolär. Går det att ta höjd för dessa förändringar i det befintliga risk och kontinuitetsarbetet?

Andreas von der Heide grundade tillsammans Erik Belfrage, Jan Nygren och Michael Sahlin 2011 Consilio International AB, ett svenskt konsultföretag som verkar internationellt i skärningspunkten mellan geopolitik, geoekonomi och affärsstrategi. Andreas som är militärhistoriker och geopolitisk analytiker har under 25 år agerat som rådgivare åt svenska bolagsledningar, styrelser och ägare. Detta i sina VD-roller på Consilio och Näringslivets Internationella Råd (NIR).

Risker och möjligheter i ett förändrat klimat; århundradets affärsmöjlighet och global kris

Alexandra Birger Röör, SMHI
Vilka risker och möjligheter finns det i ett klimat som förändrats ur ett finansiellt perspektiv? Ett föredrag med både praktiska exempel från olika sektorer och samtidigt belyser komplexiteten i hur en hållbaromställning både kan vara en potentiell globalkris samtidigt som den kan inrymma stora möjligheter.

Alexandra Birger Röör, Transformationsledare, processledare och head of New ventures på SMHI, kommer från en bakgrund av att arbeta med företagsnära  klimatfrågor och klimatanpassning. Hon har spenderat det senaste 10 åren med att göra väder, vatten och vind till nya affärsmöjligheter och har en lång bakgrund inom att utveckla samhällsnyttiga tjänster från både offentlig förvaltning och privata näringslivet.

Risk Forum

Risk Forum 2022 innehåller föreläsningar inom aktuella ämnen, trender och inspiration. Under dagen delas även Gustav Hamiltons RM-stipendium ut.

Datum:     8 september 2022
Tid:           08.15–17.50 Konferens
18.00– Mingel och middag
Plats:        City Conference Center – Norra Latin,
Drottninggatan 71b i Stockholm
Pris:          2 200 kr exkl. moms för medlem,
3 500 kr exkl. moms för icke medlem i SWERMA
Anmälan:  Senast den 2 september via swerma.se
Inför varje brake out session ber vi dig att välja de 2 föreläsningar som du föredrar att lyssna på.
Med bästa hälsningar,

SWERMA

Projektgrupp Risk Forum.

Plats

Norra Latin
Adress: Drottninggatan 71b
Stockholm
Karta:


Bokningen för detta event kräver att du är inloggad eller är stängd för att sista bokningsdatum är passerad.