GRC Conference 2019

24sep

GRC Conference 2019 – en konferens i Governance, Risk Management and Compliance

För sjätte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum, GRC-konferensen. GRC 2019 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Årets konferens äger rum den 24 – 25 september på Filmstaden Sergel vid Hötorget i Stockholm.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.