GRC Conference 2018

18okt

GRC Conference 2018 – en konferens i Governance, Risk Management and Compliance

För femte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC 2018 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Konferensen hålls den 18-19 oktober på Grand Hôtel Stockholm.

Mer information om konferensen finner ni på http://www.grc-conference.eu.

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.