2014-05-12   15:00 - 18:00   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

ERM, Studentforum

Att konsolidera ett företags riskorganisation kan innebära såväl stora möjligheter och kostnadsbesparingar som komplicerade problem och svårigheter. I denna föreläsning såg vi på båda sidor av myntet med grund i ett antal intervjuer med svenska risk managers.

Baserat på uppsatsen 
Implementing Enterprise Risk Management in Swedish Corporations: A Study of Incentives and Obstacles 
av Axel Lindnér och Jonas Wendt.

SWERMA_ERM_20140514_Lindnér_Wendt