Risk Forum - Aktuella

    Risk Forum - Passerade

    • Fullbokad!

      Risk Forum 2024 med temat Navigating Tomorrow’s Frontiers: Geopolitical Risks in the Age of AI bjuder in för att utbilda och diskutera det senaste inom risk management och hur det påverkar branschen. Konferensen kommer att hållas på Hotel Birger Jarl och det centrala temat för detta år kommer att vara AI och det geopolitiska läget och dess påverkan på branschen, både finansiellt och riskmässigt. Vi kommer att beröra en mängd olika ämnen relaterade till detta tema och ge deltagarna möjligheten att få en djupare förståelse för vad som påverkar deras arbete.

    • På denna sida finns det möjlighet att ställa sig i väntelistan för Risk Forum 2024.