2013-09-20   15:00 - 18:00   Stockholm

Inga kategorier är tillgängliga.

Studentforum

Studenter med intresse för riskhanteringsfrågor är välkomna att delta. SWERMAs ordförande Fredrik Finnman kommer informera om SWERMA.  Därutöver kommer några gästföreläsare från AIG berätta om vad de jobbar med för risker och hur deras dagliga arbete ser ut.

Plats:
AIG, Västra Järnvägsgatan 7, 8tr – Stockholm

Är du student är du välkommen att anmäla dig!

Linda Lanner

student@swerma.se