2013-02-06   14:00 - 17:00   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

Captive

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter generellt men också att specifikt diskutera Solvens 2 och hur det kommer att påverka captives. SWERMA vill också få en bättre uppfattning om vilka frågor som captiveägarna tycker är viktiga och hur SWERMA bör agera för att påverka det framtida regelverket.

AGENDA

  1. Senaste nytt inom Solvens 2
  2. Vad gör SWERMA idag?
  3. Vilken dialog bör SWERMA föra med FI och Finansdepartementet?
  4. Nya captives i Sverige
  5. Övriga frågor