Captive Nätverksträff – det nya gemensamma programupplägget för captivestyrelser

22apr

Program

FI föredrar valda delar av presentation som tidigare hölls på CRE/SWERMAS Captivedag i Stockholm den 20 november, 2013.
SWERMA och andra branschorganisationer för svenska captives har tidigare skrivit till FI med sina kommentar om S2 direktivet, däribland hur proportionalitetsprincipen beaktar captives särart. FI försöker besvara en del av dessa frågeställningar.
(Younes Elonq, Finansinspektionen)

SWERMA och IFU-IFL vid Handelshögskolan har tagit fram ett nytt gemensamt programupplägg för utbildning av captivestyrelser för att uppfylla kraven om ”fit and proper” i Solvens 2. Upplägg och innehåll med möjlighet att ställa frågor om kompetensnivåer i att vara ”fit and proper” och undanröja eventuella oklarheter kring detta.
(Marcus Feldt, IFU och Paul Andersson, KPMG)

Mötet avsett för kategori Risk Managers i SWERMA (krets 1).

Välkomna!

Ola Nilsson, SCA

Plats

SCA
Adress: Klarabergsviadukten 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.