2019-01-23   14:00 - 17:30   Stockholm

Seminarium

Seminarium | Hur företagens immateriella tillgångar ställer nya krav på affärsstrategin

Begränsat till medlemmar i Krets 1/Risk Managers

Tid: Onsdag 23 januari, 14:00 – 17:30
Plats: Aon HK, Valhallavägen 117H, Stockholm

Nästan 85 % av S&P 500 index värde, motsvarande 19 miljarder dollar, representeras idag av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar utgör numera grunden för den globala ekonomin och är det som främst driver bolagsutveckling och värde.

Många företag har emellertid varit långsamma att anamma nya metoder för att hantera och värdera sin portfölj av immateriella tillgångar och koppla dessa till sin övergripande affärsstrategi.

Den 23 januari bjuder vi in till ett seminarium där våra IP specialister kommer diskutera vikten av att företag strategiskt anpassar sina immateriella tillgångar till sin övergripande affärsstrategi och vision. Aons specialister kommer även diskutera nyutvecklade verktyg som företag kan använda för att göra en korrekt värdering av och minska risker relaterade till immateriella tillgångar.

Agenda
14:00-14:15 Introduktion – Brian Hinman
14:15-15:15 Värdering av immateriella tillgångar & strategisk översikt – Brian Hinman & Poh Chua
15:15- 16:15 Översikt av risktransferering för immateriella tillgångar – Nick Chmielewski & Peter Holz
16:15-16:30 Paus
16:30-17:30 Diskussion – Hur hanteras immateriell innovation & risk i en modern ekonomi?
17:30 Summering & avslut

Anmälan till seminariet görs på denna länk.

Det här är ett kostnadsfritt (begränsat antal platser) företagsseminarium och riktar sig till dig som arbetar i en roll såsom CFO, IP Specialist, General Counsel, Risk Manager m.fl. Seminariet kommer att hållas på engelska. Vid eventuell fullbokning förbehåller Aon sig rätten att prioritera deltagarna.