2013-08-29   14:00   Stockholm

Nätverksmöte/Seminarium

Captive

Tid 1400-1700
Lokal SCA Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Värd Ola Nilsson
Agenda:

1.       SWERMAs brev till berörda myndigheter
2.       Fallstudier förberedelse inför Solvens 2 – Ericsson och EON presenterar
3.       Resurs- och kunskapsdelning via SWERMA
4.       Övrigt

Årets tredje captive-möte och denna gång med fokus på erfarenhetsutbyte. Bland annat skall vi försöka få till en eller två fallstudier avseende solvens 2-implementering dvs faktiska exempel från några av medlemmarna. Vänligen anmäl intresse till mig eller Ola Nilsson. Vi kommer även att fortsätta diskussionen om ett gemensamt datarum/resursbank samt utbildning av styrelsemedlemmar.

Senaste protokollet bifogas liksom det brev som skickades till  ”Finansen” nyligen baserat på captive-gruppens diskussioner.

Fredrik Finnman