Risk Forum 2015

26mar

Risk Forum 2015, 26 mars!

Programmet har i år ett brett innehåll där föredrag om naturkatastrofer, informationssäkerhet, entreprenadrisker och riskhanteringsarbete ryms. SWERMA har lyssnat på medlemmarna och därför finner du ett utvecklat program med valbara föreläsningar samt fler skadefallsexempel. Risk Forum gästas även av SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA. Kattis Ahlström är moderator för dagen och håller även en föreläsning om närvaro.

Årets program
Risk Forum 2015 har ett späckat programinnehåll. Bland programpunkterna finner du:

  • Svenska naturkatastrofer så som skogsbranden i Västmanland och skyfallet i Malmö sommaren 2014. Kommer klimatförändringarna att orsaka fler och större skador?
  • Utdelning av Gustaf Hamiltons RM-stipendium
  • Hur ens närvaro – som chef, som medarbetare, som förälder – verkligen påverkar
  • Vinnare av SWERMAs årliga uppsatstävling presenteras
  • Nytt från FERMA
  • Riskhantering i praktiken
  • Valbara föreläsningar i två block: Entreprenadrisker, Informationssäkerhet respektive Personuppgiftslagen, och i andra blocket ERM-processen, Solvens 2 respektive Kidnap & Ransom

Efter avslutningsanförande & presentation av SWERMAs nya ordförande, håller SWERMA med mingel och mat i Royal Vikings Skybar med underhållning av Dynamic Vocals!

Läs mer i programmet!

Konferensavgiften
Konferensavgiften strävar SWERMA att hålla så låg som möjligt och den är baserad på självkostnadsprincipen. Det är viktigt för SWERMA att så många medlemmar som möjligt kan delta och dra nytta av de spännande och intressanta föredragen samt nätverka.

Årsmöte
SWERMAs årsmöte (endast för medlemmar) hålls direkt före konferensen.

Sponsorer
SWERMAs sponsorer International SOS, Willis och Zurich finns på plats under dagen. Besök gärna deras utställningar.

Datum: torsdag 26 mars, 2015
Tid: kl. 9.15 – 17.30. Kaffe & registrering från kl. 8.30. Efter konferensen mingel & mat samt underhållning av Dynamic Vocals!
Plats: Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Pris: 1 300 kr exkl. moms för medlem, 2 700 kr exkl. moms för ej medlem i SWERMA

Logga in som medlem så får du rätt pris!

Anmäl dig via onlinebokningen, först till kvarn gäller för valbara spår av föredrag under eftermiddagen!

Sista datum att anmäla dig är den 13 mars!

Program

Varmt välkommen att anmäla dig till
Risk Forum 2015!

 

Med bästa hälsningar,

SWERMA

 

Plats

Royal Viking Hotel
Adress: Vasagatan 1
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.