Brännbara konstruktionsmaterial – Online med Aig

23apr

Välkommen till SWERMA frukostseminarie online med AIG, torsdag 23 april | 9:00 – 10:45 | 

Lär dig hantera växande utmaningar med brännbara konstruktionsmaterial och minimera riskerna.

Anmäl dig till en intressant SWERMA-frukost online där AIG:s riskingenjörer kommer dela med sig av sin kunskap om risker med brännbara fastigheter, hur trender inom branschen kan tänkas påverka riskerna i framtiden och vad man bör tänka på för att minska sin risk vid nybyggande men även för befintliga fastigheter.

  • Vi går igenom utmaningar, risker och skadeexempel med brännbara kommersiella fastigheter i Sverige men även internationellt.
  • Vad finns det för olika typer av brännbara konstruktionsmaterial idag och varför förekommer det ens brännbara fastigheter i en industri som är väldigt reglerad?
  • Hur kommer bilden förändras när fastigheter får större krav på bättre isolering och nya typer av bärande material med lägre fossilt avtryck.
  • Vilka risker finns med installation av solpaneler på tak och garageutrymmen med en bilpark i stor förändring.
  • Vad är en brännbar konstruktion enligt ett försäkringsbolag?
  • En Risk Managers gyllene regler för sin fastighet.

Föredragshållare:

Joakim Thörnqvist, Senior Account Engineer Commercial Property AIG.
Joakim har 15 års erfarenhet som riskingenjör på olika industrier i Europa inklusive erfarenhet av flera större projekt både i och utanför Europa. M.Sc. Materialteknik KTH, Stockholm.

 

 

Mikael Karlberg, Senior Account Engineer Commercial Property AIG.
20 års erfarenhet som riskingenjör på olika industrier i och utanför Europa inklusive många olika industriprojekt. M.Sc. Maskinteknik LiU, Linköping.

 

 

Tid: 09:00 – 10:45
Online 23 april, med start kl 09:00 på  webex.com
Länk skickas dagen före till bokade deltagare

Alla välkomna, även icke medlemmar i SWERMA!

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.