Nätverksmöte captive – Solvens 2 i skarpt läge

9feb

Nätverksmötet riktar sig enbart till captiveägare eller risk managers på bolag som planerar att starta captive.

Erfarenheter från Finansinspektionens platsbesök (ASSA ABLOY, Göta Lejon, St Erik)
Solvens 2 i skarpt läge – Hur ser olika bolags struktur ut samt eventuell feedback från Finansinspektionen?

Efter ett längre uppehåll är det nu dags för captive-möte igen. Agendan ser ut som följer:

Platsbesök
Tre captivebolag kommer delge sina erfarenheter från Finansinspektionen platsbesök under 2014. Platsbesöken gjordes enligt Solvens 1 men kan ändå vara av intresse för att påvisa förberedelser och FI’s fokusområden. Göta Lejon, St Erik Försäkring och ASSA ABLOY’s captive kommer att presentera.

Solvens 2 anpassning – fallstudier
Målsättningen är att två till tre bolag skall översiktligt redovisa vilka anpassningar som krävts för att uppnå regelefterlevnad enligt Solvens 2. Detta för att dela erfarenhet av olika lösningar samt dialogen med Finansinspektionen.

Solvens 2 i skarpt läge – FI’s riskklassificering och krav/tillsyn i praktiken
Hur kommer FI’s tillsyn enligt Solvens 2 att se ut? Formaliteterna är i relativt stor utsträckning kända men hur tillsynen av captives kommer att se ut är inte klart. Det gavs dock indikationer vid CRE-seminariet i november och Fredrik Finnman kommer att redovisa i korthet vad som sades.

Plats

ASSA ABLOY
Adress: Klarabergsviadukten 90
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.